Nádrž se právě napouští a jejím hlavním posláním je zadržovat vodu v krajině. Krom toho plní též funkci krajinotvornou a biologickou. Stane se významným útočištěm pro živočichy vázané na vodní prostředí.

Sypaná hráz je dlouhá 305 metrů. Nádrž má objem takřka 70 tisíc m3 a zatopená plocha by měla měřit 37 520 m2. Bude volně přístupná, stát se má dalším cílem turistů.

„Snahou je zlepšení vodních poměrů nejen v lese, ale i s dopadem na krajinu mimo les,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Města Bruntál Vladimír Procházka.

VIDEO: Přehrada Nové Heřminovny má povolení, stavět se začne v roce 2027.

Video
Video se připravuje ...

Přehrada Nové Heřminovny má povolení, stavět se začne v roce 2027. ŘSD