„Projekt počítá s vyváženějším rozdělením prostoru pro všechny druhy dopravy. To v praxi znamená, že více místa bude věnováno chodcům a cyklistům. V ulici bude také výrazně více zeleně, kterou doplní prvky pomáhající hospodařit s dešťovou vodou. Jedná se tak o realizaci dosud největšího projektu modrozelené infrastruktury v Ostravě,“ uvedl radní Michal Mariánek.

„Jsme rádi, že město na tak velkou opravu našlo finanční prostředky. Ulice patří mezi klíčové komunikace našeho obvodu,” sdělil Patrik Hujdus, starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Celková proměna ulice by měla být dokončena v druhé půli roku 2025.

Pro chodce a cyklisty

Ulice bude členěná do dvou úseků s rozdílnými dopravními režimy. V úseku od Mariánského náměstí po radnici obvodu Mariánské Hory a Hulváky vzniknou jednosměrné jízdní pruhy pro cyklisty při okraji vozovky. K bezpečnému pohybu chodců a cyklistů zde přispějí také zvýšené křižovatkové plochy a snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h. Na východní straně ulice přibudou krátkodobá parkovací stání, určená pro návštěvníky obchodů a zásobování.

Ve druhém úseku, od radnice po ulici Novoveská, se počítá se zúžením vozovky na sedm metrů. To umožní, aby po obou stranách vznikla stezka pro chodce a cyklisty s děleným provozem.

Předpokládá se, že proměna této tranzitní tepny na pobytově příjemnou ulici podpoří také prosperitu místních prodejen.

Posunou zastávku

Samozřejmostí je i výsadba zeleně. „Zelené pásy, umístěné po celé východní straně ulice Přemyslovců, přispějí ke snížení letních teplot, prašnosti a zvýšení vlhkosti. Záhony ke svému zavlažování využijí dešťovou vodu svedenou z přilehlých povrchů, čímž také sníží množství vod odváděných do kanalizace,” uvedl projektant Roman Čechák. Nově se také posune zastávka Korunní od obytných domů k budově radnice.

Projekt si můžete prohlédnout pondělí 22. května v 17 hodin v obřadní síni radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlící na ulici Přemyslovců 63.

VIDEO: Vloni skončila rozsáhlá rekonstrukce ostravského Oblouku.

Video
Video se připravuje ...

Rekonstrukce ostravského Oblouku za 100 milionů na časosběrném videu. Ostrava

Fotogalerie
6 fotografií