„Díky zabudovaným senzorům pohybuje hlavou a ploutvemi, mrká očima, reaguje na dotyk, světlo a hlas, napodobuje hlas reálného tuleního mláděte," popsala mluvčí OU Lucie Fremrová.

Škola robota koupila primárně pro výuku nového předmětu moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory bakalářského programu sociální práce, který se bude vyučovat od letního semestru.

Přínos pro seniory

„Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o moderních technologiích a inovacích v praxi a výzkumech sociální práce se seniory a uměli zhodnotit jejich přínos i limity,“ uvedla Ivana Kowaliková z katedry sociální práce FSS.

V současné společnosti se podle ní řeší otázka nedostatku možností zajištění pomoci seniorům se sníženou soběstačností. „Japonský model ukazuje jednu z cest řešení nedostatku péče o seniory, a to s využitím robotiky a různých ‚chytrých‘ technologií,“ dodala.

Snižuje deprese

V Česku se první terapeutický robot v praxi začal používat v roce 2014 v domově v Odrách na Novojičínsku, se kterým OU spolupracuje. Zkoumá vliv robota na kvalitu života seniorů v domově.

„Bylo prokázáno, že Paro u seniorů dokáže snížit hladinu stresových hormonů, anebo že dokáže odbourat deprese, osamělost, strach a úzkosti. Paro je také dobrým společníkem seniorů, motivuje je ke komunikaci s personálem domova, ale také s ostatními seniory,“ uvedla Kowaliková. Paro podle ní působí na lidi podobně jako terapie se živými zvířaty.

Roboti se do praxe sociální práce v Česku přesto zapojují spíše výjimečně. „Mezi hlavní bariéry robotiky a chytrých řešení patří především finance, nepochopení možností, které moderní technologie přinášejí, nebo absence specializovaných sociálních pracovníků, kteří by uměli přínosy moderních technologií do praxe předat,“ dodala mluvčí univerzity.

VIDEO: Akademický sochař Miroslav Rybička (90) věnoval před časem Moravskoslezskému kraji svou unikátní sbírku historických motorek.