„Jsme první škola v kraji, ne-li v republice, která bude mít na starost zhruba desetihektarový pozemek,“ uvedl ředitel gymnázia Pavel Mrva.

Naučná stezka v lomu bude mít formu hledání informací v terénu. Na vytvoření naučných prvků budou spolupracovat pedagogové gymnázia a studenti Ostravské univerzity prostřednictvím svých závěrečných prací.

„Stezka bude zaměřena multioborově, zejména však na environmentální vliv lidské činnosti na krajinu,“ uvedla Veronika Pilátová, která na gymnáziu vyučuje biologii. Stezka bude zahrnovat několik typů stanovišť, například mokřadní společenstvo v tůni, stepní biotop, suťová společenstva nebo les.

Pohled 327 milionů let zpět

„Součástí stezky budou nory pro králíky divoké, plazník, broukoviště, budky a jiné. Cílem je vytvořit zde ekologické centrum zaměřené na výuku biologie, zeměpisu a hlavně na enviromentální aktivity žáků,“ vysvětlila Pilátová. Žáci by tam mohli například i zkoumat vliv oteplování na skladbu hmyzu či rostlin.

Gymnázium má lom od společnosti Kamenolomy ČR zapůjčený. Podle ředitele Mrvy je kamenolom přírodní unikát. „Těžbou odhalená mohutná severní stěna nabízí pohled do nitra země o přibližně 327 milionů let nazpět, tedy do spodního až svrchního karbonu. Tyto vrstvy zde vytvářejí natolik výrazné vrásy snad všech možných deformací, že podle mnohých odborníků patří k nejkrásnějším na našem území vůbec,“ uvedl.

V místě se netěží už zhruba 30 let. „Nyní oblast postupně zarůstá náletovými rostlinami a je třeba se o ni starat. Časem plánujeme oživit lokalitu také o zvířata, dobré zázemí tu mají divocí králíci, bažanti, přibudou také daňci, kozy a ovce, které by prostředí přirozeně udržovaly,“ zakončil Mrva.

VIDEO: Přírodní minizoo je v pražské Chuchli velmi oblíbeným cílem turistů.

Video
délka: 00:21.69

V zookoutku mají dvojitou radost. V pondělí se zde narodila dvě mufloní mláďata. Lesy hl. m. Prahy