Trudomyslnost / trudnomyslnost

Správná podoba trudnomyslnost je odvozena od slova trudný (chmurný, zádumčivý). Nesprávný výraz trudomyslnost je známá kvůli hře Dobytí severního pólu (1985) Divadla Járy Cimrmana: „Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Ze šestatřiceti polárních výprav zahynulo osm hladem, šest mrazem, čtyři vysílením a – sedmnáct trudomyslností! Sedmnáct!“

Tip / typ

Oba tvary jsou gramaticky správně, záleží ale na významu. Tip je odvozený z angličtiny a používá se ve významu rady, doporučení nebo odhadu. Např.: Mám tip na dobrou restauraci! Varianta typ pochází z řečtiny a označuje vzor, druh nebo model. Např.: Jaký jste typ osobnosti? Flegmatik, cholerik, sangvinik nebo melancholik?

Abychom / aby jsme

Jedinou spisovnou a správnou podobou je tvar abychom. Výraz aby jsme je nesprávný a označuje se za hyperkorektní, tedy že pisatel nebo mluvčí má přehnanou snahu o jazykovou správnost a tím vytvoří nesprávný tvar. Často se chybuje i v dalších tvarech slovesa být. Správně je: abych, abys, aby, abychom, abyste, aby.

Ližiny / lyžiny

Správně je pouze slovo ližiny. Jde o odvozený výraz od slova líha (to, na čem něco leží). Ližiny jsou součástí přistávacího podvozku vrtulníků. Také označují střešní lišty na autě k připevnění lyží či kol nebo dřevěné či kovové rámy, které jsou součástí lešení.

Sebou / s sebou

S sebou se používá ve významu vzít něco s sebou, nést něco s sebou, vézt něco s sebou apod. Samotné slovo sebou se používá, pokud následuje po slovesech, které vyjadřují pohyb těla. Např. mrskat sebou, hýbat sebou, škubat sebou. Užívá se také ve spojeních, jako být si sám sebou jistý, není to samo sebou nebo to se rozumí samo sebou.

Dobýt / dobít

Dobýt se používá, pokud chceme říct, že jsme se něčeho zmocnili nebo jsme něco získali a stálo nás to velké úsilí. Např. dobýt hrad, dobýt uhlí a dobýt pařez. Dobít označuje boj, bití, tlouci podobně jako slova: přibít, nabít, ubít. V přeneseném významu se používá i ve spojitosti s elektrickým nábojem – dobít baterii, nebo i jinými přístroji – dobít kartu, dobít kredit, dobít telefon.

COVID-19 / Covid-19 / covid-19 

Jedinou správnou variantou je výraz s malými písmeny covid-19. S velkým C se píše pouze na začátku věty. Daný výraz vznikl spojením anglických výrazů corona virus disease 2019 (česky znamená koronavirové onemocnění). Název vznikl z počátečních písmen anglických slov, jde tedy o zkratkové slovo, které se v češtině píše malými písmeny (velká písmena se píší pouze u zkratek iniciálových).

Školy, kam se chystal Babiš a nedojel: Samotestování je pro děti hračka, říkají ředitelé.

Video
délka: 27:19.28

Školy, kam se chystal Babiš a nedojel: Samotestování je pro děti hračka, říkají ředitelé Markéta Volfová, Lukáš Červený