V půl deváté ráno v pondělí vjížděl na kruhový objezd v Trojanovicích kamion, který vezl na návěsu dlouhý kontejner s 26 tunami lisu, rozděleného do pěti dřevěných beden.

„Při průjezdu kruhovým objezdem se bedny uvnitř nahnuly na pravou stranu a vyvrátily celý kamion na pravý bok. Bedny totiž byly přikurtovány pouze proti pohybu dopředu a dozadu, nikoliv na strany,“ popsal začátek pořádné práce mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Velkým štěstím bylo, že v tu dobu neprocházel po chodníku žádný člověk. Kamion také naštěstí minul sloup s elektrickým vedením, který zůstal stát v mezeře mezi kabinou tahače a kontejnerem. I kruhovým objezdem nakonec mohla projíždět další auta.

Přifouknout, nadzvednout a přeložit

Největším problémem tak bylo převržený kontejner s nákladem vyprostit. To trvalo dlouhých 12 hodin! Náklad, který místy prorazil stěny kontejneru, bylo potřeba přeložit na jiný kamion.

„Hasiči postupovali obezřetně. Pomalu přifoukávali zvedací vaky a pod kontejner podkládali dřevěná prkna, shora kontejner přidržoval a lehce potahoval automobilový jeřáb,“ popsal Kůdela. Hasičům znesnadňoval práci i silný déšť.

V momentě, kdy si mysleli, že už „jen“ kontejner položí s pomocí dvou autojeřábů na nový návěs, majitel přepravní firmy to neodsouhlasil. „Hasiči museli na dvou místech rozřezat rozbrušovací pilou střechu kontejneru a dva šestitunové díly opatrně vytáhnout ven jeřábem. Díly, které zůstaly uvnitř, musel srovnat jeřáb a byly pořádně přikurtovány,“ dodal Kůdela.

Fotogalerie
23 fotografií