Jen za poslední měsíce evidujeme u několika zemědělců škodu okolo 400 tisíc korun. Sumu vyčíslily i znalecké posudky. V areálu zámku v Hradci nad Moravicí zničili divočáci trávník za 60 tisíc korun. Další kolega zase vinou rozryté louky nesklidil seno a krmivo na zimu musel nakoupit,“ řekl zemědělec z Jakartovic Jiří Michalisko, který zastupuje několik nespokojených kolegů.

Nejsou prý důslední

Správci jednotlivých honiteb podle něj odmítají škody hradit s tím, že nikdy nic neplatili, tak ani teď nebudou.  Vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková připouští, že škody nyní zemědělcům vznikají ve větší míře. Podle ní ale nejsou dostatečně důslední při vymáhání jejich náhrady.

„Uživatelé honiteb jsou ze zákona o myslivosti objektivně odpovědní za škody, které zvěř působí v honitbách na honebních pozemcích a na zemědělských plodinách či lesních porostech. V případě zemědělců pak není valná většina škod vůči uživatelům honiteb vůbec uplatňována,“ doplnila.

Lovit se má celý rok

Zemědělci a majitelé pozemků na Opavsku také poukazují na to, že odlov černé zvěře má být celoroční. To se v regionu podle nich neděje.

„Už delší dobu požadujeme navýšení ročního limitu odstřelu z 2000 na 3000 kusů. Přístup myslivců i úředníků je ale spíše chovatelský. Máme také pocit, že se odlov soustředí na podzimní období, kdy se konají komerční lovy a odstřel kance mohou provozovatelé honitby zpoplatnit,“ tvrdí Michalisko.

Vavrečková připustila, že odlov prasete divokého není během roku stejně intenzivní. „Je to ale dáno několika hledisky. Například i množstvím lovců a ochotou k lovu,“ řekla. V období od září do března je lov častější, je to ale podle ní dáno i tím, že jsou pole sklizená a divočáci jsou tak lépe viditelní.

Nejhůře je u Skřipova

Na Opavsku je 42 honiteb. Největší problémy jsou v okolí Skřipova. Tamní honitbu provozují opavské městské lesy. Lesy jsou majetkem města. V této honitbě o ploše přesahující 2000 hektarů je podle normy povolen výskyt maximálně 23 kusů černé zvěře.

Podle Michaliska je skutečnost mnohonásobně vyšší. „Je pak pravdou, že je v dané honitbě ročně odloveno přibližně 200 kusů prasete divokého,“ dodala Vavrečková.

VIDEO: Divoká prasata mohou přenášet různé nemoci.

Video
délka: 02:11

Divočáci jsou pouze přenašeči viru tv Joj