Stále ještě schází vyjádření Hasičského záchranného sboru. „Bez něj nemůže vydat souhlas stavební úřad a stanovisko hasičů by mělo být vydáno každým dnem. Pokud bude kladné, začneme v září,“ řekl Václav Kotásek z Biskupství ostravsko-opavského.

Vše je připraveno

Pokud bude vyjádření hasičů k zabezpečení kostela proti dalšímu případnému požáru negativní, stavba se zdrží o další týdny. „Jinak je akce projekčně připravená. Je zajištěno veškeré potřebné dřevo, vyroben střešní šindel. Firma je připravena akci zahájit,“ uvedl Václav Kotásek.

Video
délka: 00:27

Zde stál kostel z 16. století. Nový se zatím nestaví. Karel Janeček, Blesk

Stavební materiál budou navážet postupně, podle potřeby postupující stavby. Nejprve budou vyzděny kamenné základy a podezdívka, pak bude prováděna vlastní dřevěná stavba. Jako první postaví loď kostela a potom věž.

„Hrubá stavba by mohla být hotova příští rok na jaře, celkové dokončení s vybavením a výzdobou interiéru bude trvat ještě řadu měsíců i let,“ sdělil Kotásek. Kostel by se neměl celkovým vzhledem, ani umístěním lišit od původního.

Čtyři zvony

Nový kostel v Gutech rozezvučí čtyři zvony Michael, Antonín, Cyril a Metoděj, Josef. Jmenovat se tak budou zvony nového kostela, který vyroste na místě vyhořelého svatostánku. Dohromady mají vážit 730 kilogramů.

„Každou neděli budou zvonit tři největší zvony. Na největší slavnosti, tedy na Vánoce a Velikonoce, se rozezní všechny čtyři zvony. Oznámení o úmrtí farníka bude mít na starost zvon sv. Josefa,“ upřesnil Kazimierz Płachta, duchovní správce.

Proč kostel vyhořel?

Tři mladíci (17 a 18) úmyslně kostelíček zapálili, motiv jejich jednání není dosud znám. Spekulovalo se o tom, že jeden z nich, který trpí vážným tělesným postižením, se tak chtěl pomstít bohu.

Soud je potrestal přísně – dostali tři a půl, 8 a 9 let vězení. Nejvyšší trest vyfasoval právě postižený, který požár vymyslel. Ten jako jediný zatím ve vězení ze zdravotních důvodů není, ostatní dva už své tresty nastoupili.

VIDEO: „Modlíme se za žháře,“ říká farář z Gutů.

Video
délka: 02:58

„Modlíme se za žháře,“ říká farář z Gutů Blesk - Karel Janeček