U dvou mrtvých čápů, které přijali pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích v polovině srpna, Státní veterinární ústav v Olomouci potvrdil, že byli otráveni.

„V jejich volatech a u jednoho též v žaludku byla prokázána reziduí vysoce toxického fosfidu zinku (fosfanu), chemické látky, na jejíž bázi fungují některé jedy na hlodavce včetně v posledních týdnech často skloňovaného Stutoxu II,“ uvedli ochránci.

O otravě čápů informovali Krajskou veterinární správu v Ostravě i pobočku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) již situaci řeší. „Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava v tuto chvíli shromažďují podklady, které by vedly k nalezení pachatele a tedy k možnosti následně vést přestupkové řízení,“ řekla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

 

Video
délka: 35:17

Analytik: Zajíci po jedu na hraboše neuhynuli náhodou, někomu se to hodilo Blesk TV

Povolili a zakázali

Rozhazování jedu Stutox II po polích nedávno povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Kritici opatření namítají, že jedem se otráví býložravci nebo dravci a šelmy, kteří otrávené hraboše sežerou.

Také myslivci z Tuřan, Šlapanic a Žatčan z jihu Moravy našli v posledních dnech skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů. Zbytky účinné látky přípravku Stutox II rovněž prokázaly testy vzorků uhynulého zajíce a dvou bažantů z Tuřan.

O hraboších a čápech mluvil dnes i prezident Miloš Zeman v Českých Budjěovicích, kam vyrazil na agrosalon Země živitelka. „Nechci se vyjadřovat k hrabošům, ale chtěl bych pozdravit čápy, nechci se vyjadřovat ani k suchu, ale chtěl bych pozdravit déšť,“ říkal Zeman.

Senátor Orel: U čápa jsme našli uhynulé hraboše

K případu úhynu čápů se vyjádřil i senátor Petr Orel. „Když jsme u nás v Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice ve středu 14. srpna t.r. ráno přijali telefonickou informaci o dvou mrtvých čápech a jednom zraněném na Opavsku, ještě doznívala ostrá diskuse o tom, jestli plošně aplikovat Stutox II a trávit tak v některých lokalitách gradující populaci hraboše polního nebo ne,“ uvedl dnes na facebooku.

„My jsme samozřejmě kadávery čápů bílých odeslali na vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Olomouci a objednali si zjištění příčiny úhynu. U jednoho z exemplářů leželi v bezprostřední blízkosti zobáku na zemi také uhynulí hraboši. Tím více jsme samozřejmě zpozorněli. Dnes jsme obdrželi sken protokolu o zkoušce z tohoto ústavu, ze kterého vyplývá, že čápi byli otráveni, ve voletech, resp. v žaludku čápů byla prokázána přítomnost rezidua fosfidu zinku-fosfanu. Tedy chemických látek, na jejichž bázi funguje rodenticid Stutox II,“ pokračuje.

„Závěr je jasný, druhotné otravy nejsou v žádném případě při plošné aplikaci Stutoxu II zřejmě vyloučeny! A to je samozřejmě pro živou přírodu velmi špatně a pokud vezmeme v úvahu, že ke gradaci hrabošů došlo po poměrně dlouhých letech, na Novojičínsku minimálně po deseti, tak je velmi opatrný přístup k plošné aplikaci těchto jedů přímo povinností,“ dodal Orel a na závěr doplnil ještě informaci o smutném osudu třetího, zraněného čápa. Ten utrpěl fatální zranění po zásahu elektrickým proudem a uhynul také. 

VIDEO: Martin Hutař z jižní Moravy tvrdí, že ekologické zemědělce hraboši moc nepoškodili.

Video
délka: 00:27

Martin Hutař tvrdí, že ekologické zemědělce hraboši moc nepoškodili Hynek Zdeněk, blesk.cz

Fotogalerie
11 fotografií