„Sanace skládky byla zahájena v září roku 2017, což pro nás znamenalo dvě zásadní věci. Mohl se začít stavět obchvat a také zmizela ekologická zátěž po podniku Válcovny plechu, který na ni léta ukládal odpad z výroby s vysokým obsahem škodlivých látek. Ty kontaminovaly zeminu a znečišťovaly povrchové i podzemní vody,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Sanace skládky tak zahrnovala nejen odtěžení kalů a ostatních odpadů, ale také práce související s odvodněním místa, které zamezí vsakování dešťových srážek do zdejší půdy.

Desetitisíce tun nebezpečného odpadu

„Ze Skatulova Hliníku bylo v trase obchvatu odtěženo téměř sedmdesát tisíc tun odpadních dehtů, kalů a kontaminované zeminy,“ uvedl Mojmír Zálešák ze společnosti SUEZ Využití zdrojů. „Práce tím ale nekončí. Souběžně s rekultivací lokality také sanujeme podzemní vody.“

Firma bude také tři roky monitorovat kvalitu podzemních vod a pečovat o zrekultivovaný prostor.

„Na místě se vysadí přes pět tisíc keřů a více než dva tisíce stromů. A každé tři měsíce po dobu tří let se bude v několika vrtech sledovat kvalita vody podzemní i povrchové,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Náklady na sanaci a následnou péči ve výši téměř 740 milionů bez DPH hradí stát.

VIDEO: EKO výzva: Na nákupy už jen s látkovými pytlíky.

Video
délka: 00:25

EKO výzva: Na nákupy už jen s látkovými pytlíky Maminka / Karel Dlabač