Na haldu bylo za více než 50 let uloženo na 30 milionů tun hlušiny z dolů na Ostravsku. Hlušina neobsahuje pouze kamenivo s hlínou, ale i hořící uhlí. O problému haldy se celá desetiletí pouze mluvilo.

V roce 2017 u haldy postavili homogenizační linku, v níž mokrou cestou dělí kamenivo od uhlí. „Ročně jsme společně se stáním podnikem DIAMO schopni z haldoviny vyseparovat až 40 tisíc tun zbytkového uhlí, které by mohlo být zasaženo požárem,“ řekl předseda představenstva Ostravská těžební a. s. Petr Gřunděl.

Jednu z největších ekologických zátěží v zemi si má ve středu prohlédnout osobně ministr průmyslu Karel Havlíček. Především proto, že projekt sanace haldy se potýká s mnoha problémy.

Mají problémy

Na základě řady jednání bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ostravskou těžební a státním podnikem DIAMO, s cílem, aby linku provozoval přímo státní podnik DIAMO. Tento postup posvětila i bývalá ministryně průmyslu Marta Nováková.

Dosud však nebyly učiněny další kroky. Projekt sanace hlady se potýká s mnoha existenčními problémy a hrozí zastavení provozu celé linky. To by byla pro celou oblast pohroma. Právě proto na haldu míří současný ministr průmyslu.

VIDEO: Likvidace Heřmanické haldy začala takřka na den přesně před dvěma lety.

Video
délka: 01:01

Začala likvidace Heřmanické haldy Jiří Krušina