„Chceme pro naše občany kompenzaci za újmu způsobenou odstraňováním ropných kalů. Na vládu jsem proto zaslala dopis se žádostí o finanční vyrovnání ve výši 21 milionů korun za dlouhodobé strádání občanů. Za tyto finanční prostředky chceme pořídit čističky vzduchu do všech domácností v našem městském obvodu, do škol, školek a také na radnici,“ uvedla mariánskohorská starostka Liana Janáčková (Nezávislí).

Lidé se podle ní na radnici stále obracejí s prosbou o pomoc. „Chtějí vědět, proč je všude ten nesnesitelný zápach, jak dlouho akce bude ještě trvat, proč není stále hotovo,“ uvedla starostka. Kaly jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku, obyvatele obtěžují zejména zápachem a jejich odstranění se řeší roky.

 

Práce na odklízení se zpomalily

 

Do areálu chemičky Ostramo se ukládaly odpady z rafinérské výroby a později odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Jejich odtěžování začalo v roce 2004, ale provázely ho problémy a v roce 2011 se zastavilo.

Vytěženo bylo na 200 000 tun kalů, ukázalo se ale, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo. Odstranění těchto takzvaných nadbilančních kalů dostala v roce 2015 na starost pražská společnost AVE CZ. Jejich odtěžování začalo loni na podzim, podle smlouvy na to má firma tři roky. Pak bude nutné vyčistit i dekontaminovanou zeminu. Kaly z lagun zlikviduje zpracovatelský závod Sokolovské uhelné ve Vřesové.

Fotogalerie
8 fotografií