„V místě výkopu pro základy obětního stolu byly objeveny dva kostrové pohřby nad sebou,“ popsala archeoložka Národního památkového ústavu v Ostravě Barbara Marethová. „Vzhledem k tomu, že spodní hrob do zkoumané části zasahoval jen okrajově, podrobněji jsme prozkoumali pouze hrob horní.“

A archeologové také přišli na to, kdo a kdy byl na půdě kostela pohřben. Ostatky v horním hrobě původně ležely v dřevěné rakvi na textilním podkladu. Ten se částečně zachoval, stejně jako růženec.

Růženec to prozradil

 „Podařilo se z něj získat pět „rozdělovníků“, které měly z jedné strany vyobrazení Panny Marie Sedmibolestné a z druhé strany výjev z cyklu ukřižování Ježíše Krista,“ řekla Marethová. „Z dochovaných písemných pramenů můžeme dovodit, kdo byli pohřbení muži.“

Archeologové tak zjistili, že ve starším z hrobů byl nejspíše uložen farář Ignác Itali, který zde byl pochován 25. listopadu 1681. Byl v té době teprve třetím farářem na frýdlantské farnosti. „O deset let později zde byl pochován následník faráře Italiho, František Bernard Honek. Ten utonul při cestě z jarmarku ve Frýdku 7. května 1691,“ dodala Marethová.

Podle mluvčího ostravsko-opavské diecéze Pavla Siudy bylo pohřbívání na půdě kostela obvyklé. „Běžně se zde pohřbívali kněží, zakladatelé či významné osobnosti z řad podporovatelů církve,“ popsal Siuda.

Frýdlantská farnost má v plánu kromě podlah opravit také obětní stůl, křtitelnici a varhany. Rekonstrukce také čeká zeď kolem farní zahrady.

VIDEO: Vesnická márnice v Ludgeřovicích vydala tajemství, podlaha skrývala kupu mincí.

Video
délka: 04:39.85

Vesnická márnice v Ludgeřovicích vydala tajemství, podlaha skrývala kupu mincí Karel Janeček, Blesk