V Moravskoslezském kraji nejspíše vyroste několik spaloven na odpad. Po roce 2024 se totiž nebude moci ukládat na skládky. Kraj nyní řeší, jak se s tímto problémem vypořádá.

Obyvatelé severu Moravy se bojí, aby spalovny ještě více neznečišťovaly už tak špatný vzduch. Politici se ale neshodnou. Kraj by spalovny chtěl, města ne. Podle odborníků se není čeho obávat. Díky moderním technologiím prý nové spalovny vyprodukují tolik škodlivin jen jako několik rodinných domů.

Nebudeme spalovat cizí odpad

„Pokud budou vznikat nějaké spalovny, nebo pokud se budou nějaké spalovny rozšiřovat, tak podmínka je, že nesmí dojít k navýšení znečištění ovzduší,“ prohlásil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

V Ostravě se teď mluví o rozšiřování spalovny na nebezpečný odpad. Současná kapacita 25 tisíc tun ročně ani z daleka nestačí. V plánu mají rozšířit ji o dalších 20 tisíc tun.

Vyžadujeme, aby se u nás výhradně zpracovávaly nebezpečné odpady, které vznikají v našem regionu. Nechceme, aby se do našeho kraje zbytečně vozil cizí materiál. Všichni vědí, v jak složité situaci je naše životní prostředí. Je nepřípustné tento stav ještě zhoršovat,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová (ANO).

Musíme více třídit

Cestou k omezení množství spalovaného odpadu je jeho lepší recyklace.  „V Moravskoslezském kraji se ročně vyprodukuje asi 630 tisíc tun komunálního odpadu. Z toho je 300 tisíc tun nevytříděného odpadu, který končí ve směsných popelnicích,“ řekl vedoucí krajského odboru životního prostředí Jan Filgas.

Přijďte diskutovat s odborníky

Veřejné projednání svolalo Ministerstvo životního prostředí na středu 6. března na 15 hodin do budovy DTO CZ v Ostravě-Mariánských Horách.

VIDEO: O spalovaní nebezpečného odpadu hovoří technicko-provozní manažer spalovny Libor Čech.

Video
délka: 03:30

O spalovaní nebezpečného odpadu hovoří technicko-provozní manažer spalovny Libor Čech. Karel Janeček - Blesk