„Boj s drakem nebo hadem je jedním ze základních motivů kosmogonického mýtu o stvoření světa. Interakci žáby a hada lze spojovat i s kultem plodnosti,“ uvedl ředitel Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Macháček.

Lokalitu Lány u Břeclavi mimochodem již dříve světově proslavil nález zvířecího žebra s vyrytým nápisem ve starobylých germánských runách. Podle archeologů patří lánský nález do skupiny tzv. avarských opaskových kování, která se ve střední Evropě vyráběla v 7. a 8. stol. n. l. a byla součástí kroje Avarů. 

Pohanský kult ovládal střed Evropy

Starobylé spony k opaskům s prakticky stejným vyobrazením se podařilo v minulosti objevit jen v Německu, Maďarsku a v českém Novém Bydžově. Tato místa jsou od sebe vzdálena stovky kilometrů.

„Uvědomil jsem si, že jsme na stopě dosud málo známého pohanského kultu, který na počátku středověku před příchodem křesťanství propojoval různé regiony střední Evropy,“ vysvětlil Macháček.

Motiv hada či hada požírajícího svoji oběť se podle něj objevuje v germánské i avarské či slovanské mytologii. „Byl to všeobecně pochopitelný a důležitý symbol. Dnes už jeho významu přesně nerozumíme, ale na počátku středověku propojoval v duchovní rovině různé národy žijící ve střední Evropě,“ dodal výzkumník.

Střední Evropě vládl před Kristem kagan

Avaři, kočovníci sdružení v silném kmenovém svazu, odvozovali původ od starověkých národů War a Chun. Národ, který se usadil v Karpatské kotlině, tedy hlavně v oblasti dnešního Maďarska. Jejich módu přebíraly i okolní národy, tedy i Slované.

Nejvyšší a vlastně jedinou institucí jejich putovní říše byl vládce kagan, jenž měl neomezenou moc.

Byli vynikající jezdci, žili v kruhových jurtách, skrývající až překvapivé pohodlí, jejich životní styl – oděv, šperky, výbava domácnosti, nesl známky výrazného ovlivnění Byzancí.

Odlito ze „slovenského“ bronzu  a pozlaceno

Vědec Stefan Eichert z vídeňského Přírodovědeckého muzea udělal materiálovou a technologickou analýzu. Zjistil, že bronzová kování byla silně pozlacena a vyráběna odléváním do tzv. „ztracené“ formy s využitím voskového modelu. Vůbec poprvé se také zjistilo, že měď pro výrobu avarských bronzů těžili ve Slovenském rudohoří.

VIDEO: Ve Veselí nad Moravou archeologové odkryli až 600 let staré kostry.

Video
Video se připravuje ...

Ve Veselí nad Moravou archeologové odkryli až 600 let staré kostry. ŘSD

Fotogalerie
4 fotografie