„Firmy v Brně se o ně tolik nehlásí, jedním z důvodů může být i pochroumaná důvěryhodnost Brna jako zadavatele,“ uvedl právník spolku Marek Zelenka.

V oblasti veřejných zakázek zařadil spolek Brno spolu s dalšími městy na 43. až 55. příčku. „Na to, kolik je v Brně a okolí firem, může být s podivem, že nemají moc zájem hlásit se o veřejné zakázky. Výsledek může být zpětnou vazbou pro zakázkový odbor a příslušné náměstky, že je potřeba dělat pro firmy i něco navíc, aby se jim usnadnila cesta k zakázce," míní Zelenka.

Důvěryhodnost Brna jako zadavatele mohl podle něj v předchozích letech pochroumat zájem policie o zakázky městských částí.

Anketa

Žili byste raději v Praze, nebo Brně?

Praha
Brno

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek ale situaci hájí tím, že je třeba brát v potaz počet a objem zakázek, kterých je ve městě velikosti Brna mnohem více než v menší obci. „Samotná náročnost při realizaci, ale i potřeba zajištění kvality prací, přináší zvýšené požadavky na zkušenost či velikost firmy. To s sebou samozřejmě přináší i fakt, že se do některých zadávacích řízení přihlásí méně uchazečů. Situace, kdy se nepřihlásí nikdo, jsou však téměř výjimečné," uvedl mluvčí.

Oznámení zašifrujte

Na prvním místě žebříčku se Brno společně s Prahou, Uherským Hradištěm a Uherským Brodem umístilo v kategorii whistleblowing, kde spolek zkoumal transparentnost k zaměstnancům města, kteří mají podezření na nekalé jednání.

Brněnský magistrát získal body za možnost oznámení v šifrované aplikaci, která umožňuje anonymní a bezpečnou komunikaci. Zároveň školí vlastní zaměstnance v tématu whistleblowingu, což dělá necelá pětina měst. Mimo hodnocení, avšak za velmi pozitivní, považují analytici nabídku psychologických konzultací pro oznamovatele.

Sedmé místo Brno obsadilo v kategorii otevřenost samosprávy. Spolek vyzdvihl, že se lidé včas dozvědí o programu zastupitelstva, mohou nahlédnout do podkladů pro jednání i dohledat, jak kdo hlasoval. Největší prostor ke zlepšení vnímá v transparentním informování veřejnosti o činnosti komisí a výborů.

VIDEO: V kauze Stoka padly tresty: Jiří Švachula dostal 9 a půl roku vězení.

Video
Video se připravuje ...

V kauze Stoka padly tresty: Jiří Švachula dostal 9 a půl roku vězení Zdeněk Matyáš