S žalobou uspěla společnost Vodovody a kanalizace Hodonín spolu a řadou obcí, mezi nimiž je například Hodonín, Moravský Písek nebo Archlebov, které se obávaly snížení kvality nebo vydatnosti zdroje pitné vody v důsledky těžby až pro 100 tisíc lidí. Je to pátý největší zdroj v republice.

„Vliv těžby bude nyní třeba proto opětovně řádně posoudit," řekl advokát Pavel Černý z Frank Bold Advokáti. Žalovaná strana se může odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Spor o těžbu štěrkopísku se táhne několik let.

„O dalším postupu Český báňský úřad rozhodne po vrácení spisu a napadeného rozhodnutí soudem,“ řekl mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. Podle něj však z rozsudku vyplývá, že úřad dodržel zákonem stanovený procesní postup a správně vymezil okruh účastníků. „Krajský soud zejména zpochybnil znalecká posouzení a jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí,“ dodal. 

Soud nezrušil rozhodnutí úřadu o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu u Moravského Písku poprvé. Vodovody a kanalizace i obce byly se žalobou úspěšné i v roce 2020.

Stanovení dobývacího prostoru neznamená povolení k těžbě. O té musí úřad rozhodnout v dalším řízení až poté, co bude platné rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 

VIDEO: Ve Zbýšově se pro návštěvníky otevřela těžební věž Simson.

Video
délka: 01:08.00
Video se připravuje ...

Ve Zbýšově se pro návštěvníky otevřela těžební věž Simson. Hynek Zdeněk