Na jedné straně silničáři, krajský úřad a radnice ve Velkých Opatovicích, která má povolení ke kácení vydat. Na straně druhé přírodovědci, ochránci přírody a stovky podpisů pod peticí za šetrnější přístup k unikátu. „Válka“ trvá už druhým rokem.

„Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje bude pokračovat v přípravách akce dle původního plánu, včetně vypsání tendru na zhotovitele stavby. Stavební povolení na tuto stavbu již sice nabylo právní moci, ale není zatím dořešeno kácení a není vydáno rozhodnutí o vlivu na krajinný ráz,“ shrnula mluvčí krajského úřadu Alena Knotková. Projekt si vyžádá 80 milionů, kraj může počítat s dotací 64 milionů.

Obce mají jasno

Pohled na 600 metrů dlouhé stromořadí kazí stav mezi stromy se klikatící silnice. Na řadě míst je poničená, pravidelně se na ní bourá. Místem si zkracují cestu kamiony, které na úzké vozovce komplikují situaci ostatním motoristům. Volání po opravě a rozšíření silně zaznívá z okolních obcí.

Video
délka: 01:21.50
Video se připravuje ...

Svárovská alej, přírodní unikát na Blanensku Ondřej Navrátil

„Máme mandát od občanů dělat vše pro to, aby se její stav zlepšil. Pracujeme na tom už pátý rok, velmi by nás mrzelo, kdyby tato snaha nebyla uskutečnitelná,“ tvrdí Kateřina Gerbrichová, starostka Velkých Opatovic.

Ochránci přírody odmítají, že by se chtěli uchýlit k ekologickému „terorismu". Plán, že 50 z 80 lip vysázených ke vzniku Československa půjde k zemi, ale označují za necitlivý. „Nejsme proti opravě silnice, ale projekt lze provést citlivě. Byla by šílená škoda zničit něco, co je přírodním fenoménem,“ míní Alice Hrbková, která iniciovala petici za záchranu aleje.

Zálivky, snížení rychlosti, bez kamionů

Ochránci přírody navrhli vyjmutí půlkilometrového úseku přímo v aleji a zachování převážné části stromořadí po obou stranách cesty. „Vybudovaly by se zálivy pro vyhýbání aut a doporučil zákaz vjezdu nákladní dopravy s hmotností nad deset tun, mimo dopravní obsluhu. Navrhujeme snížení rychlosti, v krátkém úseku Svárovské aleje, na šedesát kilometrů v hodině,“ napsali v otevřeném dopise krajským zastupitelům.

Aktuální stav je patový

Stavební povolení na opravu silnice bylo vydáno, o kácení stromů rozhodnuto není. Na postup kraje byla podána i žaloba. Úřad i tak počítá, že na jaře zahájí výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Přírodní unikát Lipová alej u Svárova byla vysazena v roce 1920 v rámci celonárodní výsadby Stromů svobody. Alej je dlouhá 600 metrů a vytváří krajinnou dominantu. Je označována za „zelený chrám“ uprostřed polí a vymýcených kopců. Je jednou z posledních velkých alejí na Boskovicku.

Fotogalerie
8 fotografií