Kulturní památka je uzavřená od roku 2019, kdy zde došlo k havárii. Problémem je především věž kostela, která tlačí na základy. Proto je kostel uzavřen už dva roky. Brzy by ovšem mělo dojít k důležitému posunu rekonstrukce.

„Další časový postup je dán termínem vypracování statického projektu, který předpokládám, by mohl být hotový do března 2021,“  říká technik stavebních investic brněnského děkanství Libor Kubíček.

Video
délka: 00:15.05

Kostel svaté Máří Magdalény čeká na opravu dva roky: Konečně se rýsuje řešení. Markéta Malá

Dřív byl synagogou

Kostel se pyšní neobvyklou historií, ještě v 15. století byl totiž synagogou. Zajímavostí také je, že zde ještě před pár lety fungovala jako v jediném kostele v Brně možnost svátosti odpuštění, a to nepřetržitě.

Na přání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byla zřízena v roce 2012 stálá zpovědní služba, sjíždělo se sem ke zpovědí až sto lidí denně nejen z brněnské diecéze,“ upřesňuje mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.

Věřící z celé Moravy

Kostel se nachází přímo v centru Brna, na ulici Masarykova. Díky své výhodné poloze nedaleko nádraží byl vždy hojně využíván. Na zpověď i pravidelné výstavy zde jezdili věřící z celé Moravy.

„Průběžně kontrolujeme stabilitu objektu geodetickým měřením, které zatím potvrzuje, že přijatá opatření, tedy zajištění věže pilotami a provizorním podepřením, funguje,“ vysvětluje Kubíček.

 

Rok oprav

Další osud kostela je závislý i na stavebních průzkumech, které budou následovat na základě požadavků statika. „Jedná se zejména o průzkum podloží kostela – podzemí. Stavební práce na odstranění havárie by mohly být zahájeny v příštím roce. Toto zahájení bude záviset i na schvalovacích procesech a na stavebním úřadě Brno - střed. Doba realizace oprav je odhadována zhruba na jeden rok,“ upřesňuje technik.

Fotogalerie
7 fotografií