Archeologové zprvu narazili na odpadní jámy, jímky, jámy na hašení vápna či sklepy z 19. století. Vyzvedli množství keramických zlomků, několik celých nádob i řadu pracovního náčiní, mj. motyčku, sekeru, srp nebo zlomek listu pily. „Nechyběl ani krejcar datovaný do roku 1860,“ řekl s úsměvem archeolog Jiří Zubalík.

Skok o šest tisíciletí zpět

Jenže poté přišlo velké překvapení. Badatelský tým našel doklady, že v části Táborské ulice existovala osada lidu jordanovské kultury z období eneolitu, což znamená období přibližně 4 tisíce let před naším letopočtem!

„Narazili jsme na dílnu na výrobu štípaných industrií, tedy pazourků, která se nacházela v prostoru jámy o rozměrech přesahujících 12 × 8 metrů. V ní se původně těžila hlína,“ prozradil Zubalík. Srdce přítomných zaplesala i díky pravěkým nástrojům včetně ústěpů a jader z rohozce ze Stránské skály.

Opodál odkryli i jámu skrývající dvě celé nádoby a úlomky třetí. S tou už si v laboratořích pohráli a „poslepovali“ do přibližné podoby, tak, jak vzešla z rukou dávného tvůrce.

Co byla Jordanowská kultura

Pravěká kultura rozšířená koncem čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem v českých zemích a v polském Slezsku.  Název je odvozen od naleziště u polské obce Jordanów Šląski. Pro tuto kulturu jsou typické kostrové a žárové hroby.

Produkovala také keramiku, džbánky prosté i dvouuché, široké poháry a mísy i na nožce. Výzdoba keramiky je rytá a žlábkovaná, převládají klikatkové vzory a brázděný vpich.

Jde patrně o kulturu, která na území českých zemí zavedla užívání kovu, a to nejspíše z importu. Archeologové nalezli v jordanovských sídlištích drobné ozdoby z mědi, spirálky do náhrdelníků či závěsky.

VIDEO: Pavlovská Venuše je stará 27 - 29 tisíc let. Vyrobená je z mamutoviny a měří 4,5 centimetru.

Video
délka: 00:55.50

Pavlovská Venuše je stará 27 - 29 tisíc let. Vyrobená je z mamutoviny a měří 4,5 centimetru. Návštěvníci ji mohou vidět v archeoparku v Pavlově do 21. listopadu. Hynek Zdeněk

 

Fotogalerie
5 fotografií