„Pochází z druhé poloviny 15. století. Byla součástí nároží parkánové hradby,“ popsal objev archeolog Antonín Zůbek ze společnosti Archaia Brno.

Odhalená středověká bašta tedy pochází z doby, kdy vládl Jiří z Poděbrad, skončila 100letá válka mezi Anglií a Francií, zanikla Byzantská říše a Kolumbus se teprve chystal objevit Ameriku.

Olše zklamala

Zdivo objevené bašty bylo založeno na dřevěných pilotách. „S nadějí jsme očekávali, že by odebrané vzorky mohly přinést upřesnění doby vzniku bašty. Nakonec se tak ovšem nestalo, poněvadž všechny prvky byly vyrobeny ze dřeva olší, které nejsou k tomuto způsobu datování příznivé,“ řekl Zůbek.

Vedle reliktů opevnění jsou v ražbách v samotném centru Brna často původní kanalizační štoly. Nejstarší pochází z 2. poloviny 17. století, většina však náleží ke kanalizační síti vybudované v 19. století.

Středověk pod nohama

Při průzkumu Solniční ulice, kde se staví nová kanalizace, podle archeologa Zůbka vědci objevují mnoho cenných středověkých památek.

Velká část zemních prací se letos odehrávala pod povrchem komunikace, v hloubkách od čtyř do osmi metrů, tedy ve vrstvách čtvrtohorních a třetihorních sedimentů. I v nich ale objevují vědci unikátní historické stopy.

Jde především o pozůstatky příkopů středověkého a novověkého opevnění města, na České ulici byly navíc dokumentovány relikty mostů, jimiž byly překlenuty.

VIDEO: Malostranská věž v Praze ukrývala pantofle i kosti. Dřív z ní hlásili požáry, StB tu měla kukaň.

Video
délka: 04:30.96

Malostranská věž ukrývala pantofle i kosti. Dřív z ní hlásili požáry, StB tu měla kukaň Daniel Vitouš, Lukáš Červený

Fotogalerie
7 fotografií