Brno na územní plán čeká 20 let. Současný platí od roku 1994. „Je nejstarší v zemi. Rozvoj města brzdí,“ uvedl šéf architekt Brna Michal Sedláček. Platit má od roku 2022. „Detaily tras se ještě budou upřesňovat,“ dodal ředitel firmy Kordis Jiří Horský.

Nový uzemní plán je lidem k dispozici i na webu

Návrh územního plánu bude spolu s odborným výkladem Kanceláře architekta města Brna představen veřejnosti, pokud situace dovolí, 6. května v zastupitelském sále Nové radnice.

Návrh je elektronicky dostupný na portálu územního plánování města Brna: www.upmb.brno.cz  v záložce Připravovaný územní plán města Bran/Návrh.

Zájemci tam brzy najdou i online prezentaci nebo videoklipy, které představí přípravu územního plánu a další postup v této věci. „V originální velikosti a tištěné formě si ho každý může prohlédnout na venkovní terase budovy magistrátu na Kanicově 67 v úředních dnech (pondělí a středa). Tedy v blízkosti Odboru územního plánování MMB, který bude k dispozici pro případné dotazy,“ dodal Filip Chvátal.

Lidé mohou dokument připomínkovat do května

Od chvíle zveřejnění návrhu územního plánu poběží do 13. května 2020 doba, kdy jej lidé mohou připomínkovat nebo podávat námitky. „Prosím občany, aby své dotazy přednostně posílali na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz,“ podotkla Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje.

Případně lze zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400, kde na dotazy týkající se nového územního plánu odpovědí odborníci.

VIDEO: Brno v srpnu oslavilo 150 let od založení městské hromadné dopravy.

Video
délka: 01:18.80

Brno oslavilo 150 let od založení městské hromadné dopravy Hynek Zdeněk, blesk.cz