Režijky podle pondělní dohody využijí na všech linkách Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje i všichni drážní zaměstnanci. To od nového roku nebylo možné, kraj totiž benefity železničářů ve „svých“ vlacích neuznával.

České dráhy benefity kraji částečně proplatí

„Kromě zaměstnanců Českých drah (ČD) budou moci režijní jízdné využívat v regionální železniční dopravě v Jihomoravském kraji i pracovníci Správy železnic, Ministerstva dopravy a Drážního úřadu,“ řekla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Dohodu mezi ČD a Jihomoravským krajem v pondělí na svém zasedání posvětili krajští radní.

Podle dohody získají drážní zaměstnanci možnost volně cestovat krajskými regionálními vlaky. Jako náhradu ušlých tržeb ČD Jihomoravskému kraji vyplatí 1 500 korun za každou takovou režijku. Je na rozhodnutí ČD, jaký podíl z této částky přenesou na samotné drážní pracovníky, kteří budou režijní jízdné využívat.

Kraj dohodu přivítal

„Jsem velice rád, že se naše dlouhodobé úsilí podařilo dotáhnout do zdárného konce a že všichni drážní zaměstnanci, kteří se podílí na organizaci dopravy na jižní Moravě, budou moci užívat výhod nových režijek,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák a dodal:

„Jihomoravský kraj od samého počátku jednání s ČD nikdy nerozporoval platnost režijek, musí však postupovat podle zákona a s péčí řádného hospodáře. S návrhem na režijní jízdné v této podobě oslovil kraj ČD již loni v říjnu. Udělali jsme maximum pro to, abychom drážním zaměstnancům zajistili benefit, který si zaslouží.“

Režijky budou mít i výpravčí a dispečeři

Režijky po začátku roku 2020 mohli na jihu Moravy dosud využívat pouze zaměstnanci Českých drah, kteří přímo zabezpečují regionální železniční dopravu v JMK. Jihomoravský kraj pro ně do tarifu IDS JMK zapracoval krajské zaměstnanecké jízdenky za cenu 480 korun za rok a 990 korun za rok pro rodinné příslušníky. Až do pondělka bylo zvýhodněné zaměstnanecké jízdné zapovězeno třeba výpravčím a dispečerům, kteří jsou zaměstnanci Správy železnic.

„V první fázi si budou moci železničáři pořídit papírovou průkazku. České dráhy však do svých systémů výhledově zapracují možnost nahrát režijní jízdné též na In Kartu,“ uzavřel Hanák.

VIDEO: V Ejpovickém tunelu u Plzně začal hořet vlak, cestující evakuovali.

Video
délka: 00:21.60
Video se připravuje ...

V Ejpovickém tunelu u Plzně začal hořet vlak, cestující evakuovali. HZS PK