Povodí Moravy totiž plánuje zvýšit objem obřích jezer o devět milionů kubíků. Hladina se tak zvedne o 35 centimetrů a rybáci přijdou o svá přirozená hnízdiště. Zvýšení hladiny nádrží je reakcí na sucho.

„Zadržená voda poslouží zemědělským závlahám a lužním lesům,“ řekl šéf Povodí Moravy Václav Gargulák. Česká společnost ornitologická ale záměr vodohospodářů kvůli hnízdícím ptákům kritizuje.

Voda se i odpařuje

Podle vodohospodářů se stále skloňuje zvýšená potřeba vody z Dyje pro závlahy, opomíjí se ale zvýšená spotřeba vody kvůli vypařování z krajiny kvůli velkému počtu tropických dní a nocí. Velké ztráty vody z nádrží působí i vítr a rostliny.

„Akumulovaná voda v novomlýnských nádržích je využívána zejména k nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků v Dyji a zvodňování celé soustavy kanálů a toků pod nádržemi, mezi které patří Zámecká Dyje, Kančí obora či Včelínek,“ vypočítal Gargulák.

VIDEO: Ředitel ČHMÚ k suchu: „Děsí mě, jak se naplňují 10 let staré prognózy.“

Video
délka: 45:07.63
Video se připravuje ...

Ředitel ČHMÚ k suchu: „Děsí mě, jak se naplňují 10 let staré prognózy.“ Blesk TV