Podle ombudsmanky Anny Šabatové nebude mít stát kvalitní služby a kvalitní lidi, dokud nezačne dělat dobrou personální politiku. Firmám prý nemůže stát konkurovat finančně, ale může lidi „nalákat“ nabízením jiných výhod, například možností sladit pracovní a rodinný život.

Ombudsmanka proto se svými úředníky provedla výzkum, jak slaďují práci, osobní a rodinný život na ministerstvech. Podle tři roky platného zákona mají totiž tyto služební úřady povinnost věnovat slaďování života a práce pozornost a vytvářet pro ně podmínky.

„Lidé jsou různí, ale vesměs někde pracují, mají rodinu a osobní život. V 21. století by neměli být nuceni obětovat jedno pro druhé,“ řekla ombudsmanka Anna Šabatová. Sama je přesvědčena, že takové oběti společnosti v důsledku neprospívají.

„Stát má jít příkladem, pokud soukromému sektoru říká, že má nabízet zkrácené úvazky nebo třeba pružnou pracovní dobu,“ řekl Petr Polák, vedoucí odboru rovného zacházení v kanceláři ombudsmanky.

Pochvalu má „obrana“

Příkladně se ke svým úředníkům prý chová ministerstvo obrany. „Zaměstnanci, pokud o to požádají, mohou pracovat místo pěti dní jen čtyři, při zachování plného úvazku. V pátek pak často zůstávají doma,“ zmínil Polák.

Ministerstvo kultury nabízí během prázdnin zaměstnancům externí školky.

Práce z domova je problém

Většina ministerských úředníků v Česku pak může podle ombudsmanky mít pružně rozvrženou pracovní dobu. Problematická naopak v Česku bývá možnost práce z domova. Na ni neslyší ministerstvo financí, obrany, průmyslu a zdravotnictví. „Například na financích před dvěma lety nepracoval z domova nikdo,“ nastínil Polák.

Samotná kancelář ombudsmanky nabízí svým zaměstnancům v Brně školku pro děti za korunu denně.

Data pro výzkum poskytlo 233 úřadů, zjištění se týká 74 916 zaměstnanců. Naprostá většina jsou ženy.

O co úředníci žádají?

*Otcové žádají o úpravu služební doby, protože chtějí trávit s dětmi více času.

* Těhotné ženy žádají o výkon služby z jiného místa kvůli těhotenským nevolnostem.

* Zaměstnanec pečuje o svou nemocnou maminku, a proto žádá kratší úvazek.

* Žena žijící v páru s ženou stejného pohlaví žádá o úpravy služební doby, aby se mohla starat o dítě partnerky.

* Muž na vozíčku žádá o výkon služby z domova, aby práci vzhledem k handicapu zvládl.

VIDEO: Ombudsmanka Šabatová: Stop parazitování na invalidech.

Video
délka: 03:01.97

Ombudsmanka Šabatová: Stop parazitování na invalidech Blesk - Jiří Nováček