„Jezdím za kamarády do Veselí a jako bývalého Veselana mne vždy zajímá, jak se posunula oprava haly. Dnes tam totiž není možné vejít, ani koupit žádné občerstvení. Delší dobu tam přitom nevidím žádnou činnost,“ uvedl Milan Czaker.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) problém přiznává. „Bohužel zhotovitel neplnil stanovený harmonogram prací a SŽDC s ním ukončila spolupráci. Aktuálně vypisujeme výzvu na dokončení oprav samotné haly. V případě hladkého průběhu soutěže předpokládáme zahájení prací v květnu, dokončení pak v průběhu prázdnin,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Video
délka: 00:34

Oprava železniční stanice ve Veselí nad Moravou se zastavila. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Podle SŽDC je potřeba v hale dokončit opravy veřejných toalet, dlažby, výměny oken a dveří a také omítek. „Právě obnovení grafických prvků na omítkách patří časově i technicky k nejnáročnějším,“ upřesnila Šubová.

Náklady na opravy interiérů vyčíslila SŽDC přibližně na 6,5 milionu korun, včetně zateplení budovy náklady vyskočí na 57 milionů korun. Kromě toho SŽDC ve Veselí provádí i rekonstrukci kolejí, nástupišť a staničního zabezpečovacího zařízení. „Celkové investiční náklady činí 1,061 miliardy korun. Dokončení stavby předpokládáme v říjnu 2018,“ upřesnil kolegyni Marek Illiaš.