Podle zastupitele Olivera Pospíšila (ČSSD) přišly na město desítky stížností proti těmto rodinám, a od obyvatel domů v Jabloňové ulici i petice. Stížnosti směřují na hluk, nepořádek a konflikty.

Některé rodiny bydlí v městských bytech rok a jiné kratší dobu, protože magistrát rodiny umisťoval do bytů postupně. „Z padesáti rodin mělo k 30. září 27 z nich dluh, z toho v 17 případech byl dluh vyšší než 10 000 korun. Byli tam i takoví lidé, kteří mají dluh 44 000 nebo 39 000 korun,“ uvedl Pospíšil. Dodal, že dluh rodin vůči magistrátu činil ke konci září 327 000 korun.

Uvolněný zastupitel zodpovědný za sociální začleňování Martin Freund (Žít Brno), který má projekt na starosti, přitom nedávno prezentoval, že projekt má 94 procentní úspěšnost fungování, protože město po roce prodloužilo nájem 15 ze 16 rodin.

Pospíšil však uvedl, že město prezentuje pouze výsledky rodin, které žijí v bytech rok a platí, u ostatních výsledky zatím zamlčuje. Pospíšil upozornil, že na nájemném přitom dluží lidé, kteří už v minulosti měli vůči městu na nájemném dluh.

 

Obyvatelé tří domů v Jabloňové ulici napsali magistrátu petici, ve které žádají, aby město »řešilo problémy způsobené nepřizpůsobivými sousedy«. Pod peticí je podepsaných 69 nájemců.

„Město přijalo ohledně 50 rodin už 34 stížností na soužití. Lidé si stěžují na hluk, nepořádek, ale i incidenty s účastí policie, když přijde za rodinou například bývalý druh matky nebo otec dětí, což pak vyeskaluje v konflikt,“ dodal Pospíšil.

Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna a Platformy pro sociální bydlení, jejímž cílem je minimalizace bezdomovectví rodin a jednotlivců v Brně. Průzkum odhalil přes 400 rodin s dětmi v bytové nouzi.

VIDEO: Hrozí vznik nových ghett, tvrdí Markéta Pekarová Adamová o zákonu o sociálním bydlení.

Video
délka: 02:11
720p 480p 360p 240p

Hrozí vznik nových ghett, tvrdí Adamová o zákonu o sociálním bydlení Blesk - Jaroslav Šimáček