Město velikosti Brna, které má ambici se umisťovat na čele žebříčků světových metropolí, si nemůže dovolit překračovat limity škodlivin v ovzduší a nemít plán, jak to změnit. Našim cílem je mít ovzduší, které bude pod zákonem požadovanými hodnotami,“ vysvětlil schválení Akčního plánu náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander (42, SZ).

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Brně je doprava. „Pracujeme proto s naplněním vize města krátkých vzdáleností, čímž dojde ke snížení produkce škodlivých látek v ovzduší,“ upřesnil Ander.

Akční plán proto počítá s obnovou vozového parku města a jeho organizací společně se zavedením chytré parkovací politiky. „Nově bude nastaven systém úklidu komunikací v zimním období, aby posypový materiál zbytečně nezvyšoval prašnost. Posílí se výsadba tzv. izolační zeleně v okolí silnic a zlepší se péče o ni. To se týká i správného sečení trávníků,“ vyjmenoval další kroky mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

VIDEO: Zatímco v Brně se magistrát výrazně věnuje zkvalitnění ovzduší, v Praze se lepšího vzduchu domáhají aktivisté demonstracemi.

Video
délka: 00:55.83

Zatímco v Brně se magistrát výrazně věnuje zkvalitnění ovzduší, v Praze se lepšího vzduchu domáhají aktivisté demonstracemi. Daniel Vitouš