Ústavní soud zarazil snahu Brna zakázat provoz motorových lodiček na přehradě.

Brněnský magistrát totiž opakovaně zakazoval plavbu lodí se spalovacími motory na přehradě i poté, kdy jej soudy upozornily, že městský obecní předpis nemá žádnou právní oporu. Městu totiž řešení tohoto problému nepřísluší, a městská vyhláška je proto v rozporu se zákonem. „Obec totiž nemůže upravovat předpony upravené již zákonem,“ konstatoval Ústavní soud.

Brněnská nádrž je totiž účelovou vodní cestou, regulovat nebo zakazovat provoz po ní může ministerstvo dopravy, nikoliv město Brno. Ústavní soud proto obecně závaznou vyhlášku Brna o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory do 10 kW na části Brněnské přehrady zrušil. Otevřel tak šanci k rekreaci i majitelům malých, pomalu plovoucích výletních lodiček a člunů se spalovacím motorem.

Předmětem regulace vyhlášky byla úprava plavidel se spalovacími motory o výkonu nejvýše 10 kW, tedy vesměs malých, pomalu plovoucích rekreačních lodiček. Tato plavidla se nesměla po Brněnské přehradě pohybovat od 1. května do 30. září.