Zatopený vápencový lom místní i návštěvníky Mikulova ke koupání láká už více než 10 let, ochránci přírody dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší.

V sezoně se tu tísnilo až tisíc lidí. „Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit naše poměrně náročné podmínky tak, aby zátěž pro přírodní prostředí lomu byla mnohem menší než v minulosti. Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na 100 osob v jednom okamžiku,“ uvedl vedoucí správy Jiří Kmet.

Zavedou vstupné

Kromě počtu bude správa více regulovat i chování návštěvníků. Povoleno například bude použití pouze ekologicky šetrných opalovacích prostředků, aby nebyla znečišťována voda. Od konce června se v lomu také bude vybírat vstupné.

Na druhou stranu přibude infrastruktura, která v lokalitě v minulosti chyběla. Návštěvníci budou mít k dispozici toalety i vodu na mytí, v areálu bude dostatek odpadkových košů a zajištěný pravidelný úklid.

Ochraňují mokřady

Nikdy jsme nechtěli lom veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé mají mít umožněn do přírody přístup, pokud je to jen trochu možné. Situace však již byla neudržitelná. Současný systém regulace návštěvnosti by měl prospět jak organismům, které se v lomu vyskytují, tak také obyvatelům severní části Mikulova, která bývala v létě dopravně přetížená,“ vysvětlil Kmet.

Přírodní památka Lom Janičův vrch byla vyhlášena v roce 2014. Předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu obklopená skalními společenstvy na lomových stěnách a fragmenty stepních trávníků s teplomilnou vegetací a živočichy. Jde také o bohaté paleontologické naleziště.