Cyklostezka bude začínat naproti čerpací stanici v Bučovické ulici, trasa dále povede souběžně se silnicí až k mostu na přes Němčanský potok. Prostor pod mostem bude upravený tak, aby bylo možné ho bezpečně podejít. Dále trasa povede podél pravého břehu potoka, který cyklisté přejedou přes současný mostek a napojí se na komunikaci u areálu společnosti Fenstar.

„Cyklostezka bude vhodná jak pro kola, tak i pro inline brusle. Široká bude tři metry. Na její trase bude k dispozici jedna odpočívka s lavičkou a dvě místa se stojany pro kola,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku a investic Petr Lokaj.

Díky této stezce se cyklistům otevře možnost napojení se na cyklotrasu číslo 507, kterou se mohou vydat buď ve směru na Moravský kras nebo Žďánický les. Cyklostezka také usnadní cestování za prací, propojí totiž dvě průmyslové zóny, v nichž pracují stovky lidí.

Celkové náklady dosáhnou téměř 21 milionů korun, z toho Slavkov vydá asi tři miliony korun. Zbylá část bude z evropských fondů a státního rozpočtu.

VIDEO: Jste vášniví cyklisté? Podívejte se na krásy Braniborska.

Video
délka: 02:42.03

Braniborsko na kole YouTube/Erlebe Brandenburg