Oprava je sanací důlních vlivů, které v minulých desetiletích zhoršily vlastnosti hrází. Sedání podloží hrází podél toku Odry a v nejbližším okolí se projevilo změnami, které měly vliv na jejich vodotěsnost a stabilitu.

„Úpravami na stávajících ochranných hrázích a na souvisejících objektech tak dojde ke zvýšení stupně protipovodňové ochrany území a nemovitostí za hrázemi,“ uvedla mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková. Práce si vyžádají 28 milionů bez DPH.

Na pravém břehu řeky v ostravské části Zábřeh je pro cyklisty i chodce uzavřena cyklostezka v dvoukilometrovém úseku mezi ulicemi U Výtopny a Říční. Opravovat se bude i hráz na druhém břehu řeky v Dubí a Svinově. Po skončení oprav bude oblíbená výletní trasa opět otevřena.

VIDEO: Protipovodňová opatření jsou nezbytná, velká voda za sebou zanechává spoušť.

Video
délka: 00:25.35
480p 480p 240p

Povodně 2013: Rozbouřené Labe v Křešicích na Litoměřicku Blesk - Jana Ulrichová