Brněnské Centrum molekulární medicíny začalo používat metodu sekvenování nové generace. „Určujeme sekvence nukleotidů v molekule DNA. Z ní se dá vyčíst, jestli má člověk sklony ke krevním nemocem, tedy i leukémii,“ řekl šéf Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.

Genetik, který se svým týmem bojuje proti rakovině v rámci programu molekulární medicíny CEITEC při Masarykově univerzitě, označil novou diagnózu za převratnou. „Metody, kterými disponujeme, patří k celosvětově nejnovějším postupům. Pomáhají nám objevovat nádorové nemoci,“ poznamenal výzkumník.

Video
délka: 02:34.43

Brněnští lékaři umí lépe poznat, komu hrozí rakovina Jiří Nováček

Týmu brněnských lékařů se už díky sekvenování podařilo najít změny genů u několika rodin, které jsou ohroženy vznikem leukémie. „V takových případech lze aplikovat postupy, jež zamezí přenos poškozených genů do dalších generací,“ zdůraznil doktor Doubek.

Metoda »ušije« léčení na míru

Nové diagnostické metody brněnských lékařů směřují k zásadnímu zlepšení budoucnosti lidí s rakovinou. „Nově můžeme daleko přesněji rozčlenit pacienty podle rizika návratu choroby nebo odolnosti jejich typu rakoviny vůči léčbě. Důležité je, že budeme pak moci pomocí nových léků zacílit léčbu individuálně, přesně podle potřeb každého nemocného,“ tvrdí vedoucí lékař myeloidního týmu Zdeněk Ráčil.

Jak nová metoda diagnostiky funguje?

Sekvenování nové generace spočívá v rychlém sledování pořadí nukleotidů, základních stavebních jednotek lidské DNA, jejíž změny mohou zapříčinit rozvoj nádoru. Dnešní moderní techniky dokážou ovšem i rychle a kompletně přečíst celou genetickou informaci, jedno »písmeno« DNA po druhém. Rozvoj rakoviny totiž dokáže způsobit i mutace vzniklá v kterékoli buňce v průběhu života. Metoda umožňuje určit i další dědičná onemocnění. Pro pacienty představuje pouhé obyčejné odebrání krve, nijak víc je nezatěžuje.

Fotogalerie
11 fotografií