Projekt má přilákat do České republiky špičkové vědce a dát jim příležitost vybudovat svůj vlastní výzkumný tým. „Hlavním vědeckým cílem je objevit role epigenetiky, mechaniky, imunitní reakce, mezibuněčného transportu a mitochondriální dysfunkce v procesech stárnutí a nemocech, které seniory nejvíce postihují. Proto jsme se zaměřili na vybrané patologie spojované se stárnutím. Chceme lépe rozumět imunitním reakcím a metabolickým změnám během procesu stárnutí,“ uvedl vedoucí Centra translační medicíny Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Giancarlo Forte.

Podle ředitele svatoanenské nemocnice Martina Pavlíka je stárnutí jednou z největších výzev pro rozvinuté země. „Od roku 1989 se průměrná míra dožití zvýšila u mužů z 68 na 75 let a u žen ze 75 na 81 let. Žijeme tedy déle než naši předkové a očekává se, že v první polovině tohoto století vzroste podíl seniorů nad 65 let věku z jedné šestiny až k jedné třetině populace,“ uvedl Pavlík.

Podle něj však s růstem počtu seniorů roste také počet pacientů trpících typickými chorobami seniorů, jako je například Alzheimerova choroba. „To bude mít dopad nejen na pacienty, ale i na jejich rodiny a na systémy financování zdravotní peče. Je proto potřeba hledat nové možnosti včasné diagnostiky a léčby těchto onemocnění,“ dodal Pavlík.

Projekt má ale i jiné cíle. „Dalším z nich je vybudovat první moravský archiv reprogramovaných buněk získaných od dárců a pacientů z regionu použitelných k jejich pozdější léčbě. To je v České republice unikátní a umožní nám to získávat a uchovávat buňky ze srdce a mozku pro další využití v léčbě pacientů,“ uvedl šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Gorazd B. Stokin.

VIDEO: Vědci vytvořili umělou dělohu. Plod jehněte v ní vydržel týdny.

Video
délka: 00:08

Vědci vytvořili umělou dělohu: Plod jehněte v ní přežil týdny. Children's Hospital of Philadelphia