Pavel Švanda byl bezesporu výjimečný mladý muž. Sečtělý, filozofující, své postřehy ze všední normalizační reality popisoval v textech. Sblížil se s lidmi z disentu, navštěvoval tajné přednášky, opisoval náboženské texty. Byl ochoten diskutovat na jakékoliv téma. Záhy se logicky dostal do hledáčku státní policie.

Život najdějného studenta vyhasl přesně před 40 lety. „Pavel zmizel 2. října, podle pitvy zemřel 6. až 7. října, tělo v Macoše objevili 10. října. Co se s ním dělo od 2. do 6. října? Máme očité svědectví, že odjel se dvěma muži autem. Drželi ho v konspiračním bytě, nutili ke spolupráci, chtěli informace? Došlo k nějaké situaci, při které Pavel přišel o život?,“ přemítá badatel a upozorňuje, že zájem o informace od Pavla Švandy byl ze strany StB zřejmý.

Vyšetřovala to státní bezpečnost

Vilém Fránek se seznámil s rozsáhlým spisem, kerý obsahuje dokumenty z vyšetřování tehdejšími kriminalisty i obnoveného pátrání po sametové revoluci. „Smrt Pavla rychle uzavřeli coby sebevraždu a rodinu upozornili, že vše přebírá Státní bezpečnost, a proto jí radí, aby se o věc už nezajímala,“ řekl Fránek.

Během desetiletého studia pročetl téměř 300 výpovědí přátel a spolužáků i estébáků. Jeho pochyby o údajné Pavlově bilanční sebevraždě jen narůstaly. Dalším impulsem, aby pátral na vlastní pěst, byly i postoje Pavlovy rodiny a jeho tehdejší přítelkyně Anny. Verzi o sebevraždě jeho nejbližší nikdy neuvěřili.

Vyšetřování uzavřeno, zapomeňte

Fránkovi vadí, že po roce 1989 obnovené vyšetřování probíhalo vlažně. „Někteří příslušníci 2. správy StB v Brně začali mluvit. Jeden z nich třeba řekl, že celou záležitost se Švandou zorganizoval a jeho vrahem byl Josef P., který loni zemřel. Ten v prosinci 1989 od StB odešel, 180 stránek ze spisu zkartovali. Jiný estébák se nedožil plánovaného výslechu, dalšího zabil padající strom. Řada z nich vyslýchaným hrozila, že dopadnou jako Švanda,“ popisuje Fránek rozčarování nad laxností vyšetřování i po listopadu 1989.

V roce 1996 bylo vyšetřování uzavřeno s tím, že nejde ani potvrdit, ani vyločit, že šlo v případě Pavla Švandy o trestný čin – přesněji vraždu.

Pokus na dně Macochy

V roce 2017 se Fránek podílel na pokusu na dně propasti Macocha. Podle pitevního protokolu totiž do těla Pavla Švandy nakladly vajíčka mouchy-bzučivky a vylíhlé larvy při nálezu jeho těla žily.

Jan Krajza z Ústavu soudního lékařství Brno a Správa jeskyni Moravského krasu proto na stejné místo umístili mrtvé prase. V průběhu 14 dnů zkoumání znalci zjistili, že se vajíčka bzučivek na dně propasti nemohla vyvíjet.

Rozpor vede podle Viléma Fránka k tomu, že larvy se v Pavlově těle rozmnožily a přežily na jiném místě, než byla propast Macocha. Někdo tak tělo musel do propasti hodit...

Využili podsvětí

„Nevíme přesně, jak to v říjnu 1981 proběhlo, ale jsem přesvědčený, že došlo k trestnému činu. Protože tehdy platila součinnost StB a policie, mohli estébáci pro tzv. mokrou práci využívat i lidí z podsvětí. Proč by si sami špinili ruce?,“ míní právník a badatel Vilém Fránek.

V létě 1981 dostal Pavel devizový příslib a svolení vycestovat do Itálie, kde žil jeho prastrýc, pozdější kardinál Tomáš Špidlík. K odhalení toho, co se o pár měsíců - v říjnu - Pavlovi stalo, by podle Fránka mohlo přispět odtajnění materiálů Úřadu pro zahraniční styky a spisů z ambasád včetně Říma. Dále výpovědi stále žijících příslušníků 2. správy brněnské StB a objasnění úkolů kolem mapování církevního disentu, které měl na starosti estébák Josef P.

„Třeba se po těch letech v někom z nich hne svědomí a potvrdí to, co si myslím nejen já. Že smrt Pavla Švandy byla cílená akce,“ uzavřel Vilém Fránek.

Pavlův návrat do trudné reality

Hranice, opět šaškárna, prolézání pod vagóny, po prohlídce nás zapečetili, nikdo z vlaku nemůže ven, v Břeclavi každý vagón málem sešrotovali, jak byli diví po nějakém tom hašiši. Celní prohlídka je tvrdá, avšak zájem se soustřeďuje hlavně na Poláky, kterých je tu spousta a každý si odváží dvě tuny věcí. Bál jsem se o čtyři kakaa a pán naproti mně si veze 40 kazet do MG, opět je zima, jsme doma. Dávám si horkou kávu v bufetu Ostrava hl. n. a všechno je děsivě normální a běžné…

Z deníku Pavla Švandy při návratu z Itálie

Špidlík: Zemřel budoucí myslitel a umělec

Když mě došla zpráva o jeho tragické smrti, když o tom psal i cizí tisk a spojoval zprávu s mým jménem, když jsem dostával soustrastné dopisy, často jsem se musel zamyslet, jak správně odpovědět. Koho litovat? Sebe, který jsem viděl chlapce jednou a naposledy? Matky, příbuzných a přátel, pro které je to rána těžko zhojitelná? O tom se nepíše cizím lidem. Proto jsem obyčejně poznamenal, že je mně líto národa, který se připravil o někoho, kdo by dorostl do velkého myslitele a pravděpodobně umělce.

Tomáš kardinál Špidlík, Pavlův prastrýc

VIDEO: Propast Macocha je obdivovaným přírodním výtvorem, zároveň však přitahuje sebevrahy.

Video
délka: 00:23.20

Propast Macocha je obdivovaným přírodním výtvorem, zároveň však přitahuje sebevrahy. TV Blesk Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
19 fotografií