Sedmdesát ovcí a koz pod dohledem pastevkyně Kamily Zavadilové a dvou ovčáckých psů během května a června vypasou západní i východní svahy Stolové hory.

„Dnes není mnoho pastevců, kteří jsou schopní pást ovce a kozy bez ohradníku na volno, jen s pomocí pasteveckých psů. Jsme moc rádi, že se nám podařilo domluvit právě takovou pastvu v jedné z našich nejvýznamnějších rezervací,“ pochvaluje si šéf Správy CHKO Pálava Jiří Kmeť. „Výhodou je, že se hospodářská zvířata dokážou dostat i na málo přístupné plochy, na skály i do roklí,“ tvrdí.

Psi na vodítku

Udržet stádo pohromadě v turisticky atraktivní lokalitě dá ovšem fušku. Ochránci přírody proto požádali turisty a veřejnost, aby na území rezervace chodili se psy uvázanými pouze na vodítku.

Pasoucí se stáda zvířat patřila k pálavské krajině po staletí. I díky nim je tamní příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat totiž udržují pestrou mozaiku různých plošek a brání zarůstání stepí keři a stromy.

Do národní přírodní rezervace patří ikonická Stolová hora a sedlem oddělený Růžový vrch se známou zříceninou Sirotčího hrádku.

Kozy pomohou vzácným květinám

„Pastva ovcí a koz pomůže zdejším stepním společenstvům a vzácným druhům. V dalších letech by na těchto místech mělo růst třeba více konikleců velkokvětých nebo kosatců skalních písečných,“ tvrdí botanička Helena Prokešová.

Hlavním důvodem ochrany Pálavy jsou různé typy stepí - skalní s typickou flórou Pavlovských vrchů, ale i rozsáhlé plochy drnové stepi. Mezi vzácné a ohrožené pálavské druhy patří koniklec velkokvětý, hvozdík Lumnitzerův, kosatec skalní písečný, šalvěj etiopská, kobylka sága, roháč obecný či střevlík uherský.

VIDEO: Pasoucí se kozy v centru Brna nejsou pro strážníky novinkou.

Video
délka: 01:39.67

Pasoucí se kozy v centru Brna nejsou pro strážníky novinkou. Městská policie Brno

Fotogalerie
10 fotografií