Brněnská lékařská fakulta si dárce těl připomíná každý rok pietním setkáním. Přednosta anatomického ústav Marek Joukal přišel ještě s myšlenkou na vybudování památníku, které se ujali studenti ze Spolku mediků.

Ročně absolvuje výuku anatomie na Masarykově univerzitě kolem tisícovky studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských zdravotnických oborů. „Mají k dispozici moderní výukové technologie, praktická výuka na tělech zemřelých je ale nadále nepostradatelným základem,“ upozornil Joukal.

Památník jako poděkování

Podle děkana lékařské fakulty Martina Repka se žádný lékař, zubař ani zdravotník neobjede bez plnohodnotné výuky anatomie. „Věřím, že památník bude důstojným poděkováním všem těm, kteří pomohli při vzdělávání naši studentů. A pro naše studenty to bude místo uvědomění si pokory vůči dárcům i pomíjivosti lidského bytí," zdůraznil děkan.

Až 35 dárců ročně

Každý rok se v případě Anatomického ústavu rozhodne přibližně 30 až 35 osob, že jejich ostatky poslouží vědě. Jde o dobrovolné rozhodnutí věnovat po smrti své tělo pro vědecké a výukové účely.

„Uzavírají se kvůli tomu dárcovské smlouvy. Anatomický ústav poté bezplatně zajistí transport ostatků zemřelého dárce a jejich kremaci. V tomto případě spočinou všichni dárci v prostoru chystaného památníku," upozornil mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára.

VIDEO: Studenti v Brně sestavili největší mapu Československa.