Rozdílové smlouvy (CFD – Contract for Difference)

Rozdílové smlouvy umožňují investorům a obchodníkům reagovat na cenové pohyby na trhu. To vše bez potřeby vlastnit samotné aktivum. Například na ropa brent se tyto smlouvy často vztahují nebo jsou jimi ovlivňovány. Pokud cena stoupá, může obchodník na rozdílové smlouvě profitovat. Naopak, pokud cena klesá, může utrpět ztrátu.

Rozdílové smlouvy a podnikání

Rozdílové smlouvy jsou dohodami mezi stranami. Nabízejí užitečné možnosti pro řešení sporů a zlepšení obchodního prostředí. Mají za cíl umožnit stranám vyřešit jejich spory rychleji a to vše bez nutnosti soudního řízení.

Hlavní prvky rozdílových smluv zahrnují:

 • Strany se shodnou na tom, kdo bude rozhodovat o sporu.
 • Určení místa, kde se bude spor řešit. Místo bývá často dohodnuto na neutrálním teritoriu.
 • Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné.

Na co si dát pozor

Existuje několik typických chyb v podnikání spojených s rozdílovými smlouvami, kterým se podnikatelé mohou vyhnout, pokud jsou obezřetní a informovaní.

 • Nesprávný výběr partnera
 • Nejasné a nepřesné formulace
 • Nedostatečné právní poradenství
 • Nepředvídání změn v podnikatelském prostředí
 • Nedostatečná komunikace a dohled
 • Nedodržování termínů
 • Nesprávné rozhodčí řízení

Při uzavírání a správě rozdílových smluv je klíčové být opatrný a konzultovat s právníky.

Časté chyby v podnikání 

Jako podnikatel narazíte při své cestě za úspěchem na mnoho nástrah. Zde je seznam pěti nejčastějších chyb v podnikání.

 • Nedostatečný průzkum trhu – Je důležité znát svého cílového zákazníka, konkurenci a tržní trendy. Bez detailního průzkumu můžete nabízet produkt nebo službu, kterou trh nepotřebuje nebo nepreferuje.
 • Nedostatečný plán podnikání – Podnikání bez jasně definovaného plánu je jako cestování bez mapy. Plán usnadňuje získávání financí od investorů a bank.
 • Finanční chyby – Špatné řízení financí je častou příčinou selhání.
 • Nedostatečná inovace – Stagnace je často prvním krokem ke ztrátě podnikatelského úspěchu. Podnikatelé by měli sledovat tržní trendy a reagovat na změny potřeb zákazníků.

Pár slov na závěr

Závěrem lze říct, že rozdílové smlouvy jsou důležitým nástrojem v podnikání. Mohou ale nést rizika, pokud nejsou pečlivě připraveny. Je třeba mít na paměti, že tyto smlouvy by měly zohledňovat specifika vašeho podnikání a právních požadavků. K úspěšnému podnikání si dejte pozor na výše zmíněné body. Podrobná rešerše a hledání informací mohou výrazně pomoct k tomu, aby byznys vzkvétal.