Dobrý den, pod auto mi vběhla dívka, která spěchala za matkou do obchodu. Protože vletěla do silnice přes přechod, mohla jsem za to já jako řidič. To, že za roh domu jsem opravdu neviděla, nikdo nevzal na zřetel. Co následovalo potom, bylo pro mě hrozné. Můj dotaz zní: proč se všude hlásá, že chodci na přechodu mají přednost, ale nikde se nemluví o tom, jak mají přechod správně přecházet. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud vám na přechodu někdo pod auto vběhne nebo vjede na kolečkových bruslích, tak s tím vážně nic neuděláte. Proč nejsou trestaní chodci za nesprávné přecházení a vždy to odnese řidič?

Dobrý den. Zákonná úprava hovoří, že řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. Chodec naopak nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Není tedy pravdou, že v těchto případech je vina vždy na straně řidiče.

V jednom pražském obchodním centru, mne řidička, při vyjíždění z parkovacího místa značně poškodila pravý nárazník a nehodlala to ani řešit, prostě klidně jela dále. Snažila jsem se jí zastavit a to se i stalo, došlo k předání všech kontaktů, ale nebyl sepsán protokol o nehodě, protože paní hodně pospíchala a nemá na to prý čas, ať si vše nahlásím na pojišťovnu. Také jsem tak učinila a vše nahlásila na pojišťovnu, ale ta mi po hodině volala, že paní vše popřela a nehodlá ze svého povinného ručení nic hradit. Obrátila jsem se tedy na Policii ČR, která vše vyšetřila, ale paní tvrdila, že v obchodním centru vůbec nebyla a má na to dokonce svědky. Bohužel v OC tento den, prý nefungoval kamerový systém, takže šetření bylo ukončeno. Chci se tedy zeptat, jak v takových případech postupovat a dobrat se svého práva.

Dobrý den, v podobných případech, kdy řidič, který způsobí dopravní nehodu, svou vinu odmítá a není ochoten sepsat protokol o nehodě, je třeba neprodleně po nehodě zavolat Policii ČR, která celou situaci řádně zdokumentuje. Na základě protokolu o nehodě se pak stanoví viník, z jehož povinného ručení bude způsobená škoda hrazena.

Dobrý den, zastavila jsem ve druhé řadě aut na blikačky a narazil do mě taxikář, který jel za mnou a hleděl do mobilu. On tvrdí, že tam nemám co stát, ale dávala jsem znamení a zapnula blikačky. Nikde nebylo místo k zastavení a potřebovala jsem vysadit dítě na kroužek. Samozřejmě, že to nebylo místo k parkování, ale kdo je tedy na vině?(Ronja)

Dobrý den, v tomto nelze zaujmout jednoznačný právní názor, jelikož neznáme přesné okolnosti případu a místa, kde jste zastavila a následně k nehodě došlo (zda li v místě nebylo nějaké zákazové značení atd.). V obecné rovině je ovšem evidentní, že taxikář jedoucí za Vámi se nevěnoval řízení a nesledoval dění před sebou, jelikož používal mobilní telefon a proto byla vina na jeho straně.

Dobrý den, minulý rok jsem měl nehodu. Dokumentaci jsem měl v pořádku, ale pojišťovna mi do této doby ještě neuhradila náklady na opravu. Mohu se nějak bránit a urychlit to? Děkuji

Nelze hodnotit postup pojišťovny, jelikož neznáme důvody nevyplacení pojistného plnění (např. nemožnost ukončení šetření pojistné události v návaznosti na další řízení apod.). Měl byste být pojišťovnou písemně informován o důvodech nemožnosti ukončení šetření pojistné události.

Zaujalo vás toto téma? Celý chat s Mgr. Vandou Pecháčkovou je k dispozici zde: