1. Doporučení lékaře

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace). Pokud se onemocnění léčí ve vícero lázních, což je poměrně časté, má pacient možnost volby.

2. Schválení pojišťovnou

Komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

3. Komplexní a příspěvková

V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

V případě příspěvkové lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna léčebnou část lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám. Pobyt – neboli lázeňskou lůžkovou péči – může poskytnout výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče.

4. Možnost odvolání

Pokud revizní lékař návrh neschválí, má pacient možnost odvolat se prostřednictvím lékaře, který lázně doporučil, ke své zdravotní pojišťovně, a to do 15 dnů od doručení jejího vyjádření, s odůvodněním, proč je navrhovaná léčba efektivní.

5. Jde to i bez pojišťovny

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, pořád není nic ztraceno. Pobyt v lázních si můžete koupit jako např. zájezd k moři. V nabídkách jsou různé délky, balíčky služeb apod.

Zdraví pro nemocné

› České lázně napříč republikou se zaměřují na veškeré problematické oblasti zdraví, lze v nich léčit chronické pacienty s onemocněním srdce a cév, onkologickým onemocněním, potížemi pohybového aparátu, zažívacího traktu, dýchacího systému, jiné se zaměřují na pacienty s nervovým či duševním onemocněním, ale také např. na ženy s gynekologickými problémy. Speciální kapitolou jsou lázně pro dětské pacienty s vrozenými či získanými vadami.

› V lázních se léčí jak chronicky nemocní s výše uvedenými potížemi, tak jsou samozřejmě určené i pro léčbu akutních stavů – po operacích, např. srdce či pohybového aparátu.