Studii minulý týden zveřejnil časopis The British Medical Journal. Česká data přínos screeningu potvrzují - i když rakoviny prsu v ČR strmě přibývá, umírá na ni stále méně žen.

Výzkumníci náhodným způsobem vybírali Kanaďanky, které pak pravidelně podstupovaly mamografická vyšetření, vyšetření prsu v ordinaci nebo si je prováděly samy. Výzkumníci chtěli zjistit, zda je výhoda v tom, když se rakovina prsu zjistí ve fázi, kdy je nádor tak malý, že se nedá ani nahmatat. Došli ale k záporné odpovědi.

"Zpochybňování screeningu není nic nového. Řada studií naopak ukázala jeho prospěšnost. V zemích, kde běží, stoupl výrazně záchyt rakoviny v časných stádiích. Příkladem je i ČR," řekl Vladimír Dvořák z odborné gynekologické a porodnické společnosti.

Čeští lékaři: Screening je dar z nebes

Podle ředitele brněnského Institutu biostatiky a analýz docenta Ladislava Duška je nutno při hodnocení screeningu přihlédnout ke stavu populace. V ČR se po roce 1989 změnilo reprodukční chování, ženy rodí první dítě později, přibývá bezdětných, populace stárne, riziko rakoviny roste. Tyto změny prodělaly západní země už dřív. "V této situaci je screening dar z nebes, křivku nemocnosti, která jde objektivně nahoru, vychytáváme ve screeningu v časných stadiích. Za deset, dvacet let můžeme diskutovat jako v západních zemích, zda screening má být stejně intenzivní," řekl Dušek.

Podle Richarda Wendera z Americké společnosti pro rakovinu (ACS) celková data z klinických zkoušek mamografie ukázala, že screening snižuje úmrtnost na rakovinu prsu nejméně o 15 procent u žen po 40. roce věku a nejméně o 20 procent u žen starších. Úmrtnost vedle dokonalejší léčby pomáhá snížit i to, že se nádor zjistí včas. Stejná data mají i čeští odborníci, i proto spustilo Česko od ledna adresné zvaní žen na mamograf.

7500 nových nádorů prsu v ČR ročně

V ČR je ročně 7000 až 7500 nových nádorů prsu, drtivá většina se díky screeningu zjistí v počátečních dvou stadiích, kdy je lze zcela vyléčit. Pokročilých nádorů rozšířených do těla je 400 až 500 ročně.

"Rostoucí síla screeningu vede k tomu, že se tak zachytí už 45 procent nových nádorů. Ženy s časným stadiem tak prakticky neumírají, prodlužuje se přežití a klesá úmrtnost u žen s vyšším stadiem," řekl Dušek a dodal, že pokrok ČR potvrdily i zpráva OECD a studie Eurocare-5.

Podle vedoucí lékařky pražského Onkocentra Zelený pruh Renaty Koževnikovové právě screening umožňuje zachytit nádory v nejčasnějším stadiu. „Filozofií screeningu je zachytit přednádorové stavy a minimální nádory. Je potřeba zdůraznit, že screening sice přináší celkový nárůst nově diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu, ale to především v nejnižších (vyléčitelných) stadiích. A statistika také jasně ukazuje pokles úmrtnosti v souvislosti nádory prsu,“ řekla Blesk.cz Koževnikovová.

O přínosech mamografického screeningu se debatuje už dlouho. Žádná země kromě Švýcarska ale zatím nenaznačila, že screening zastaví.