Dá se nějak zhodnotit osobnost Michala, který v pořadu jednal vyhroceně, vyhrožoval konkrétním násilím, zuřivě křičel a nešel daleko ani pro nejsprostší slova?

Video
délka: 01:28.96

Výměna manželek: Nadávky a vyhrožování! TV Nova

Agrese jako denní chleba

„Křik a slovní agrese mohou být určitými strategiemi, jak se vyrovnávat s nepříjemnými situacemi. Někteří lidé se k těmto strategiím uchýlí jen zcela ojediněle, pro některé jsou tyto projevy chování denním chlebem. Tento muž nejde pro hrubá slova daleko, je to jeho navyklý způsob reagování,“ popsala psycholožka Alexandra Hrouzková, členka České asociace pro psychoterapii.

Náhradní manželka Pavla v pořadu jeho reakce zpočátku jen nevěřícně sleduje a občas se nad nimi usměje, nebo se snaží muže usadit. A to Michalovi zřejmě nepřidá, což potvrzuje i psycholožka.

„Nyní „nová“ manželka na jeho řev reaguje jinak než jeho manželka skutečná, a to může muže pravděpodobně ještě více vytáčet, jeho agrese se může zvyšovat,“ soudí Hrouzková.

Kamery z člověka nerváka neudělají

Může za Michalovu agresi i přítomnost kamer a případný stres z natáčení? „Přítomnost kamer může být jistě stresující, avšak pouhá přítomnost kamer z klidného člověka „nerváka“ neudělá. To spíše naopak, lidé mívají tendenci se v přítomnosti kamer chovat umírněněji a společensky přijatelněji,“ vysvětluje Hrouzková.

Nepřilévat olej do ohně

Vyměněná manželka Pavla nakonec ustupuje a v obavách o své bezpečí odchází přenocovat do hotelu. S takovým postupem souhlasí i psycholožka.  „Vycházet dlouhodobě s člověkem vznětlivým a prudce agresivním není příliš možné, a je zcela přirozené, že se člověk v zájmu přežití chce z přítomnosti agresora dostat co nejdál. Při setkání s agresí se obecně doporučuje zachovat pokud možno klid, uvědomit si, že na agresora ve chvíli, kdy je v afektu, neplatí žádné argumenty, žádné vysvětlování. V zájmu bezpečí tedy nepřilévat olej do ohně, ale spíše zvažovat co nejbezpečnější cestu, jak se z dosahu agresora dostat pryč,“ popisuje Hrouzková.

Agresor nemůže fungovat bez oběti

Divák jen užasle pozoruje dění ve vyměněné rodině. Jaký je to pro něho signál, když něco podobného vidí v televizi? „Při sledování agresivních projevů tohoto muže někteří lidé pocítí soucit s jeho manželkou, mnozí jeho chování odsoudí. Důležité je, že tento výjev rozvíjí diskuzi o domácím násilí a o možnostech pomoci ženám a dětem, které s agresory žijí. A některé ženy si až na těchto případech mohou uvědomit, že to, co doma třeba i ony snášejí, snášet nemusejí, že to není běžné. A že je možné najít pomoc,“ dodává psycholožka s tím, že: „Jako každá mince má dvě strany i agresor nemůže fungovat bez oběti, která jeho agresi snáší.“

Tou obětí je skutečná manželka Tereza (23), která ale nakonec Michala z domu vyhodila a řeší rozvod.

Právnička Lucie Hrdá: Psychické násilí může způsobit celoživotní následky

Je možné na dění v tomto díle pořadu Výměna manželek nahlížet jako na domácí násilí? Co  o něm říká JUDr. Lucie Hrdá z AK Hrdá?

„Domácí násilí rozlišujeme podle několika hledisek. Nejčastější je dělení na fyzické, psychické, ekonomické, sociální a sexuální. Žádné z nich většinou nestojí izolovaně a často se pachatel dopouští hned několika forem násilí najednou. Psychické a sociální domácí násilí postupně často přechází do těžších forem (fyzické a sexuální), avšak například i samo o sobě stojící psychické násilí může způsobovat oběti těžké celoživotní následky.

Do psychického násilí lze podřadit jednání pachatele jako vyhrožování, nadávky, snižování sebedůvěry, manipulativní lži, stalking - pronásledování, vydírání, projevy extrémní žárlivosti, apod,“ vysvětluje advokátka. 

V pomoci vytrvejte!

 Pokud jste svědky domácího násilí, nebo na něj máte podezření, měli byste jednat v případě, že ohroženy jsou děti. Tam je na místě oznámení na OSPOD či policii, neboť děti se nedokáží samy ochránit. „Dospělým obětem nabídněte pomoc – doprovod na policii, pomoc se stěhováním, finanční výpomoc, či prostou možnost se svěřit. A jelikož oběti domácího násilí prochází určitými cykly, počítejte s tím, že oběť vaši nabídku pomoci může odmítnout. Vytrvejte, pravděpodobně přijde čas, kdy si pomoci nechá,“ dodává Hrdá.

Výměna manželek: Teď to se mnou budeš mít hodně zlý...

Video
délka: 00:48.28

Výměna manželek: Teď to se mnou budeš mít hodně zlý... TV Nova

Fotogalerie
6 fotografií