O úspěchu či případné prohře už v tuto chvíli většina uchazečů ví. Žáci, kteří nebyli na vybranou střední školu přijatí, dostávají rozhodnutí o nepřijetí písemně. Je tedy nutné vybírat poštu. „Jestliže nepůjde dopis s oznámením o nepřijetí doručit, zůstane uložen u provozovatele poštovních služeb na dobu 10 dnů a pak bude považován za doručený,“ upozorňuje na možný problém Sabina Dračková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Být nepřijat na zvolenou školu je sice nepříjemné, nejde ale o žádnou tragédii. „Nepřijetí ke studiu je pro každého jistě zklamáním. V takové situaci mladý potřebuje silnou oporu svých blízkých, kteří by se měli vyhnout výčitkám a spíš se aktivně chopit iniciativy pro druhé kolo,“ říká Ivana Eliášková, kariérový poradce z Centra kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání.

Kdo vyhlašuje 2. kolo

Zatímco některé střední školy mají přetlak uchazečů, na dalších se nějaké to volné místo ještě najde. „Druhá a případně další kola přijímacího řízení vyhlašují školy, pokud jim po prvním kole zůstanou neobsazená místa pro příští 1. ročník. Je to tedy možnost pro uchazeče, kterým se nepodařilo v rámci prvního kola přijímacího řízení být přijat na vybranou školu,“ vysvětluje Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov. 

Volná místa ale nabízí i školy, které měly více zájemců, než mohly přijmout. Zjistí, že zájemci neodevzdali dost zápisových lístků, a mají tedy volná místa.

Jak se liší od prvního?

„Druhá a případná další kola přijímacího řízení jsou již plně v režii každé střední školy, součástí dalších kol již není státní část jednotné přijímací zkoušky,“ vysvětluje ředitel Janeček.

Krok za krokem k druhému kolu

􀁺 Vyplňte novou přihlášku ke studiu a pošlete ji řediteli střední školy. Pokud ho škola požaduje, přiložte i lékařský posudek.

􀁺 Ve druhém kole, případně dalších, už není počet přihlášek omezen (můžete si podat třeba tři).

􀁺 Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor.

􀁺 Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Je tedy potřeba si pohlídat, jestli se v různých školách nepřekrývají. Není totiž možné žádat o náhradní termín.

􀁺 Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají. Mohou být součástí přijímacího řízení, pouze pokud je do své přijímací zkoušky zařadí konkrétní škola.

􀁺 I v dalších kolech je při přijetí třeba potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku.

Jak vybírat novou školu

Výběr škol je sice v druhém kole menší, přesto se v nabídce najdou všechny typy vzdělávání. „Pokud se stane, že svůj obor neobjevíte, je nutné přistoupit k novému výběru, tzn. zvolit si jiný obor, jinou školu než jste původně zamýšleli,“ radí kariérní poradkyně Eliášková.

Nerozhodnutým uchazečům pomůže portál Infoabsolvent.cz, v němž je v části Kam na školu možné detailně zjistit, o čem nový obor je, jaké pracovní uplatnění je po studiu možné i co nová škola nabízí.

Kde hledat informace o volných místech

Informace, které školy nabízí volná místa, se dají najít na dvou spolehlivých místech.

􀁺 Zveřejňují je jednotlivé krajské úřady. Těm školy oznamují počty volných míst v jednotlivých oborech. Webové stránky krajských úřadů jsou tak jediným souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat.

􀁺 „Nejjednodušší je sledovat www stránky vybraných škol, každá střední škola pochopitelně na svých webových stránkách vyhlášení dalších kol přijímacího řízení zveřejňuje i se všemi kritérii a termíny,“ radí ředitel Janeček.

Tip: Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně tak, jak je školy oznamují. Jejich webové stránky se proto vyplatí sledovat opakovaně a začít s tím hned po oznámení o nepřijetí.

VIDEO: Šteindlere, vždyť vy nic neumíte! Osobnosti vzpomínají na dobré i špatné kantory.

Video
délka: 01:27

Šteindlere, vždyť vy nic neumíte! Osobnosti vzpomínají na dobré i špatné kantory GTP CR