Na vysoké škole budete trávit několik let, proto její výběr nepodceňujte. Kromě oboru je důležité i to, kdo na škole vyučuje, kde škola sídlí, jak má vybavené učebny nebo jestli nabízí stipendia. Vyplatí se proto zajít školu navštívit osobně. K tomu slouží dny otevřených dveří na vybraných fakultách.

Oficiální termíny se vypisují a mění i každý měsíc, proto je vždy lepší zavolat si přímo na studijní oddělení a domluvit si termín návštěvy. Soukromé vysoké školy bojují o každého studenta, proto vám návštěvu umožní. Z veřejných škol už v květnu pořádá dny otevřených dveří jen FAMU, u soukromých najdete návštěvní dny například ZDE 

Kam po maturitě? Tyhle »vejšky«ještě berou!

Nedostali na školu v prvním kole? Víme, kam se na veřejných vysokých školách můžete přihlásit i v květnu a později. Počítejte ale s tím, že výběr je omezený. Na většinu soukromých škol můžete v klidu posílat přihlášky až do září.

Veřejné školy přijímají přihlášky v květu i během prázdnin. Blesk přináší termíny, do kdy můžete své přihlášky posílat.

Technická univerzita v Liberci

Kontakt: www.tul.cz

* Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 15.8.2013 (2. kolo)

* Fakulta strojní 31. 8. 2013 (2. kolo)

* Fakulta textilní 9. 8. 2013 (2. kolo s výjimkou oboru Textilní a oděvní návrhářství)

* Ústav zdravotnických studií 20. 5. 2013 (1. kolo) a 9. 8. 2013 (2. kolo)

Univerzita Hradec Králové

Kontakt: www.uhk.cz

Informace o 2. kole budou zveřejněny až 8. 7. 2013

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kontakt: www.ujep.cz

* Přírodovědecká fakulta 19. 8. 2013

* Fakulta výrobních technologií a managementu 25. 8. 2013

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt: www.upol.cz

* Cyrilometodějská teologická fakulta obory programu Sociální politika a sociální práce 31. 7. 2013 (2. kolo)

* Pedagogická fakulta 12. 8. 2013 (2. kolo pro nenaplněné obory)

Univerzita Pardubice

Kontakt: www.upce.cz

* Fakulta restaurování 17. 5. 2013 (1. kolo)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kontakt: www.utb.cz

* Fakulta technologická obor Chemistry and Materials Technology 31. 5. 2013 (1. kolo)

* Fakulta aplikované informatiky obor Information and Control Technologies 31. 5. 2013 (1. kolo)

* Fakulta humanitních studí obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy 31. 8. 2013 obor English for Business Administration 31. 5. 2013 (1. kolo)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Kontakt: www.vfu.cz

* Fakulta veterinární hygieny a ekologie 19. 7. 2013 (2. kolo)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kontakt: www.vsb.cz

* Fakulta bezpečnostního inženýrství 13. 7. 2013 (2. kolo)

* Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 10. 8. 2013 (2. kolo)

* Fakulta strojní 12. 7. 2013 (2. kolo)

* Hornicko-geologická fakulta 15. 8. 2013 (2. kolo pro nenaplněné obory)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontakt: www.vse.cz

* Fakulta mezinárodních vztahů obor International Business 30. 8. 2013 (2. kolo)

* Fakulta informatiky a statistiky 30.6.2013 (2. kolo kromě oboru ME a 1. kolo pro PIS), 31.8.2013 (2. kolo pro PIS)

* Fakulta podnikohospodářská, obory Ekonomika predprijatija i menedžment, Corporate Finance and Management 10. 6. 2013 (1. kolo)

* Národohospodářská fakulta 31.5.2013 (1. kolo)

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontakt: www.vspj.cz

22. 7. 2013 (2. kolo)

Vysoké učení technické v Brně

Kontakt: www.vutbr.cz

* Fakulta chemická 30. 6. 2013 (2. kolo)

* Fakulta elektrotechnická 20. 8. 2013 (2. kolo)

Západočeská univerzita v Plzni

Kontakt: www.zcu.cz

* Fakulta elektrotechnická 20. 8. 2013 (2. kolo, pokud bude vyhlášeno)

* Fakulta ekonomická 31. 7. 2013 (2. kolo, pokud bude vyhlášeno)

Zdroj: www.kampomaturite.cz

Poznámka: Údaje byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult. Doporučujeme ověřit si informace přímo u studijního oddělení příslušné fakulty.