Tato vážná zdravotní komplikace může postihnout každého, u koho se sejde více rizikových faktorů najednou. Jedním z těch skrytých mohou být dědičné trombofilní mutace genů. V České republice jimi trpí zhruba 8 % obyvatel.

Co jsou tromby

Jsou to krevní sraženiny, které vytváří bariéry v žilním systému člověka. Sraženiny mohou cévy také úplně ucpat, a zabránit tak průtoku krve. Pokud se tyto tromby neodhalí včas, mohou ohrozit život. Nejčastější z nich je plicní embolie.

Kdy sraženiny vznikají?

„Trombózu spouští úrazy, rakovina, operace, dlouhé ležení na lůžku, užívání antikoncepce, těhotenství, a u pacientů s vyšším sklonem ke srážení dokonce i dehydratace, věk, obezita či dlouhá cesta dopravním prostředkem. Ke vzniku trombózy je však většinou zapotřební více těchto nepříznivých okolností najednou,“ popisuje MUDr. Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

Nejčastější příznaky trombózy:

• Pocit pnutí v lýtku • Brnění nohou • Otoky dolních končetin • Bolest po došlápnutí • Zarudlá nebo namodralá končetina

Vysoké riziko – těžké infekce

Probíhající těžká infekce je vždy rizikovým faktorem trombózy. Jedním z důvodů je upoutání na lůžko, dalším pak poškození tkání zánětem. V případě onemocnění covidem-19 je výskyt trombotických komplikací vyšší, nastávají až u 20–30 % kriticky nemocných pacientů. „Jednou z hypotéz je, že virus přímo útočí na buňky, které lemují krevní cévy. Jejich poškození způsobí krevní srážení, které je umocněno zánětlivým stavem organismu a nepohyblivostí pacienta,“ vysvětluje MUDr. Pinterová.

Sklon ke srážení krve může být dědičný

Trombózou jsou ohroženi i lidé s vrozeným předpokladem k těmto obtížím. Dědičné předpoklady k trombóze se dají odhalit pouze na základě důkladné rodinné a osobní anamnézy a následných krevních testů. Nežádoucí genetické mutace je možné určit z jednoho odběru krve. Pokud víte, že touto mutací trpí někdo z vaší přímé rodiny nebo jste vy či váš přímý příbuzný prodělali některou z komplikací spojených s trombózou, požádejte o test co nejdříve.

 

Video
Video se připravuje ...

Darování krve: Kdy ano, kdy ne? Videohub

Fotogalerie
3 fotografie