Prodlužuje se například doba, po kterou může člověk s mrtvicí dostat trombolýzu, tedy léčbu na rozpuštění krevních sraženin, které mozkový infarkt způsobují. Z původně 4,5 hodiny se nyní stává hodin 9. Nové postupy řeší i ty, kteří dostali mrtvici před probuzením i lehce postižení pacienti.

Boj o každou minutu

„U mrtvice se počítá každá minuta, čím dříve pacient dorazí, tím větší je šance, že odejde bez následků. Většina pacientů s mrtvicí může trombolýzu dostat maximálně do 4,5 hodiny od prvních příznaků. Nová doporučení teď pro vybrané pacienty posouvají tuto dobu až na 9 hodin, nicméně stále je to boj o každou minutu,“ vysvětluje doc. MUDr. Aleš Tomek, předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.

Docent Tomek připomíná, že mozkové příhody postihují stále častěji mladší ročníky, a neurologové se tak setkávají i s 30 až 40letými pacienty. Včasná léčba znamená, že člověk má větší šanci odejít z nemocnice »po svých« nebo jen s mírným postižením.

Když mrtvička jen »lízne«

S podáním léků by neměli lékaři otálet ani u tzv. »malých neurologických nálezů«. S nimi přichází do nemocnice 30 – 40 % pacientů. „Dříve tito lidé na trombolýzu nedosáhli, přitom zde existuje větší riziko pozdějších handicapujících následků, a to dokonce u jedné třetiny z nich. I u těchto pacientů je bezpečné a přínosné trombolýzu provést,“ říká primář iktového centra Nemocnice Chomutov MUDr. Jiří Neumann.

Před probuzením

Nová doporučení upravují i způsob léčby těch, kteří dostali mozkovou mrtvici před probuzením. „Protože není možné určit čas vzniku, nemohla být trombolýza u pacientů, které ranila mrtvice ve spánku, provedena. Analýzy však ukazují, že tito lidé z léčby jednoznačně profitují a u více než 60 % z nich dosahujeme velmi dobrého léčebného výsledku,“ doplňuje MUDr. Jiří Neumann.

Co je trombolýza

Je to invazivní léčebná metoda používaná k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou. Cílem léčby je sraženinu co nejdřív rozpustit. Pokud k tomu do několika hodin nedojde, příslušná oblast mozkové tkáně odumře, protože není zásobena krví.

Jak mozkovou příhodu poznáme

Zdravotníci nabízejí jako jednoduchou pomůcku pro rozpoznání příznaků mrtvice slovo FAST neboli česky »rychle«:

Face – obličej.

Svaly povolí a polovina obličeje a jeden koutek poklesnou.

Arm – ruka

Necitlivost, brnění a slabost v končetinách nebo celé polovině těla. Požádejte postiženého, aby zvedl obě paže dlaněmi dolů před sebe. Když jedna klesá, je to mrtvice.

Speech – řeč

Pacient začne mluvit z cesty. Máte-li podezření, požádejte ho, aby po vás zopakoval jednoduchou větu. Když toho není schopen, je to mrtvice.

Time – čas

Když se stane cokoliv z výše uvedeného, je čas okamžitě volat záchranku.

Co nastane po cévní mozkové příhodě?

Video
délka: 01:22.78

Co nastane po cévní mozkové příhodě? Andrea Ulagová, Aleš Brunclík