Duše + tělo = jeden celek

Zdravotní potíže mající původ v lidské psychice se označují jako psychosomatické. Samotné slovo psychosomatika vzniklo spojením dvou výrazů – psyché znamenající duši a soma označující tělo. Psychosomatika se zabývá lidskou duší i tělem, které je potřeba chápat jako propojené systémy.

„Jednoduše řečeno, psychosomatická nemoc představuje problém, jehož příčina se nachází v psychice člověka, ale projevuje se tělesnými obtížemi. Psychika může být spouštěčem mnoha různých stavů a nemocí, od bolestí břicha či hlavy až k příznakům napodobujícím srdeční infarkt,“ vysvětluje MUDr. Markéta Rafajová ze společnosti uLékaře.cz.

Poznáte, že máte infarkt?

Když srdce puká žalem...

Srdce je považováno za nejdůležitější orgán lidského těla, a to nejen tělesně, ale také emocionálně. Co se opravdu děje, pokud dochází k prožívání silných emocí? Dochází ke zrychlení srdeční frekvence a zvýšení srdečního výkonu. Člověk to vnímá jako bušení srdce, nepravidelný tep či bolesti na hrudi. Takové příznaky mohou skutečně vyvolávat obavy, že se blíží např. infarkt. Ve skutečnosti jde však pouze o přechodné nervově způsobené obtíže.

Diagnóza, jejíž léčba vyžaduje čas

Psychosomatická choroba představuje skutečnou diagnózu, ovšem léčba je většinou běh na dlouhou trať. Spočívá především v důsledném vysvětlení situace a uklidnění pacienta. Lékař by měl umět naslouchat pacientovým steskům a následně je vyhodnotit.

Starosti s domnělým srdečním onemocněním často jen odvádějí pozornost od skutečných životních problémů, ať už se jedná o stres z práce, rodinné starosti, obavy ze smrti či nemoci nejbližších. Pacienti se musejí naučit rozpoznávat vyvolávající momenty svých obtíží a mít dostatečnou motivaci je řešit. Jedině tímto způsobem lze onemocnění dostat pod kontrolu.

»Srdeční« slovní obraty a rčení. Znáte je?

 Máš srdce z kamene.

Srdce bije jako zvon nebo na poplach. 

Svírá se mi srdce.

Srdce puká žalem.

Hrůzou se mi zastavilo srdce. 

Dobrý skutek zahřál u srdce. 

Srdci neporučíš.

Rozhodni se srdcem! 

Co oči nevidí, to srdce nebolí.

Fotogalerie
4 fotografie