V některých lékárnách mají na nechtěné léky přímo určenou nádobu, jinde je od vás převezme lékárník. Léky by měly být v původních obalech.

Ne do koše ani do záchodu

Když člověk v ruce drží prošlé léky, může být v pokušení je vyhodit do směsného odpadu či vysypat do záchodu. Léčiva ovšem obsahují mnoho látek, které mohou být pro životní prostředí škodlivé. Léky končící na skládkách mohou prosáknout do půdy a ty z toalety zase znečistí vodu. Léky nevyhazujte do koše ani do popelnice. Z koše je mohou vytáhnout například děti a z kontejneru další nepovolané osoby. Lékárna odevzdané léky bezpečně uschová a odešle je do spalovny, kde jsou odborně spalovány za velmi vysokých teplot.

Domácí inventura to řeší

Léky se v domácnostech často zbytečně hromadí. Nejčastějším důvodem je prošlé datum trvanlivosti či nakupování do zásoby. Není proto od věci jednou za čas udělat domácí inventuru. Při ní je třeba zkontrolovat trvanlivost na obalu, i zda nedošlo ke změně konzistence či porušení léku.

Dvě otázky pro prezidenta České lékárnické komory Mgr. Aleše Krebse

Jaká léčiva lékárny berou a neberou zpět?

Lékárny jsou povinny převzít všechna nepoužitelná léčiva, tj. léčiva prošlá či jinak nepoužitelná, nedoužívaná atd. Nemusejí převzít nepoužitelné doplňky stravy a zdravotnické prostředky (injekční jehly, injekční stříkačky, prošlé nebo použité obvazy či gázová krytí). 

Jak naložit s použitými jehlami, aplikátory a starým rtuťovým teploměrem?

Samotné jehly je nutné odevzdat lékaři, který léčbu předepsal. Použité, prázdné nebo nepoužitelné aplikátory léčivých přípravků, jejichž součástí je integrovaná jehla, je možné odevzdat k likvidaci v lékárně. Jehla aplikátoru by měla být opatřena přiloženým krytem nebo by měl být odevzdán aplikátor s ukrytou jehlou, pokud je tomu balení aplikátoru uzpůsobeno. Pokud jehla kryta není, je vhodné použít nepropíchnutelný obal, který zamezí poranění osoby, jež s odpadem bude manipulovat. Starý rtuťový teploměr je třeba odevzdat ve sběrném dvoře.

Víte, že...

...aplikace www.kamsnim.cz vám pomůže vyhledat místa, kde se zbavíte nejrůznějšího odpadu, včetně léčiv?

...inzulinová pera se zabudovanou jehlou vám také vezmou v lékárně?

..nekryté jehly vložte do pevného do obalu a můžete je odnést lékaři nebo do sběrného dvora? Tam také vyhoďte rtuťový teploměr.