7. červenec 2020
Svátek slaví Bohuslava, zítra Nora

Převrat v nemocenských: Jaké změny přinese eNeschopenka lékařům a pacientům?

/
 • Neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 na pětidílném tiskopisu budou dokončeny »postaru«, tedy v papírové podobě.
  Neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 na pětidílném tiskopisu budou dokončeny »postaru«, tedy v papírové podobě. (istock.com)
  19. prosince 2019 ● 05:00

  Už v lednu nastane valký převrat v systému nemocenských, začne platit eNeschopenka. Protože se jedná o velkou změnu, připravil Blesk ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) průvodce eNeschopenkou. Podívejte se na nejčastější dotazy zaměstnavatelů a lékařů.

 • 1.

  Zaměstnavatel

  Co se mění?

   

  ✔ Zaměstnanec už nenosí žádné díly neschopenky (potřebné k výplatě nemocenského pojištění). Na OSSZ tak zaměstnavatel žádnou neschopenku neposílá.

   

  ✔ Informace o vzniku, trvání a ukončení »nemocenské« se získávají elektronicky od ČSSZ. K tomu má několik možností, které najde na www.cssz.cz/eneschopenka, a sám si vybere.

   

  ✔ Pokud je pracovní neschopnost zaměstnance delší než 14 dnů, zasílá se příslušné OSSZ elektronicky formulář Příloha k žádosti o dávku. V ní je nutné NOVĚ uvést informaci, jakým způsobem jsou zaměstnanci mzda nebo plat vypláceny.

  Co se NEMĚNÍ:

   

  ✔ Zaměstnanec musí o své pracovní neschopnosti zaměstnavatele neprodleně informovat (telefonicky, emailem, SMS atd.). Neodevzdá mu ale žádný díl neschopenky.

   

  ✔ Neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 (na současném pětidílném tiskopisu) budou vyřízeny »postaru«.

   

  ✔ Postupy u ostatních dávek nemocenského pojištění (např. mateřské) zavedení eNeschopenky neovlivní. Papírové tiskopisy zůstávají platné a předávají se OSSZ.

 • 2.

  Nejčastější otázky pro zaměstnavatele

  Když se zaměstnanec sám neozve, jak se zaměstnavatel dozví o jeho dočasné pracovní neschopnosti?

   

  Je možné využít několik způsobů:

   

  Pomocí upozornění (notifikací) zasílaných např. do datové schránky anebo na určený e-mail. O tento způsob je ale nutné požádat ČSSZ, a to na tiskopisu nebo elektronicky přes ePortál ČSSZ. 

   

  Prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Ta zobrazí detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti jednotlivého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců.

   

  Pomocí služby »Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti« prostřednictvím kanálu APEP (VREP), používaného v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů.

  Za jak dlouho upozornění (notifikace) o nemoci zaměstnance dorazí?

   

  Jakmile do ČSSZ dorazí informace od ošetřujícího lékaře, bude ihned zaslána do datové schránky zaměstnavatele prvotní notifikace. Po zpracování podání v systémech ČSSZ bude zaslána potvrzující informace.

   

  Kdy bude možné si o zasílání upozornění (notifikace) požádat?

   

  Podat si žádost o notifikace je možné už nyní. Zasílání notifikací ale bude spuštěno až od 1. 1. 2020 v návaznosti na spuštění nového systému eNeschopenky.

 • 3.

  Lékař

  Co se mění?

  Lékař pacientovi při jeho dočasné pracovní neschopnosti elektronicky vystaví neschopenku. Její trvání potvrzuje také elektronicky.

   

  ✔ Neschopenka má tři části (stará byla pětidílná). Lékař ji sice vyplňuje elektronicky, jeden díl ale musí vytisknout – tzv. průkaz práce neschopného pojištěnce (díl II.).

   

  ✔ I. a III. díl eNeschopenky zasílá lékař elektronicky (při vzniku či ukončení dočasné pracovní neschopnosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Má na to čas do následujícího pracovního dne.

  Co se NEMĚNÍ:

   

  ✔ Na neschopence budou uvedeny stejné údaje jako dosud.

   

  ✔ Neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 na pětidílném tiskopisu budou dokončeny »postaru«, tedy v papírové podobě.

   

  ✔ Změny, které se týkají pracovní neschopnosti, hlásí lékař OSSZ elektronicky (pouze pro technické výpadky použije papírový tiskopis).

 • 4.

  Nejčastější otázky pro lékaře

  Co dělat v případě technického výpadku systému?

   

  Použít papírový třídílný formulář, který lékař dostane na příslušné správě sociálního zabezpečení.

   

  Jakou neschopenku vystavit pacientovi, který k lékaři dorazí 2. ledna 2020, ale pracovní neschopnost mu vznikla 31. 12. 2019?

   

  Jakmile ošetřující lékař vystavuje dočasnou pracovní neschopnost po 31. 12. 2019, použije vždy nový třídílný tiskopis, a to bez ohledu na zpětné datum vzniku takové dočasné pracovní neschopnosti.

  Jak si lékař převezme pacienta, propuštěného z nemocnice, do své péče?

   

  Pacient si musí přinést k přebírajícímu lékaři průkaz pojištěnce (II. díl neschopenky). Lékař si ho v systému vyhledá na základě čísla neschopenky a elektronicky převezme.

   

  Co dělat, když se pacient po vystavení neschopenky rozmyslí? Je možné eNeschopenku stornovat?

   

  Elektronicky vystavenou neschopenku, která už byla odeslaná do systému ČSSZ, je možné elektronicky ukončit k aktuálnímu datu. Neschopenku vystavenou omylem nebo technickým nedopatřením je možné zrušit ve spolupráci s příslušnou OSSZ. Zákon o nemocenském pojištění žádné stornování neschopenky na dodatečnou žádost pacienta neumožňuje.

 • 5.

  Peníze pro OSVČ

  Jste OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) a platíte si dobrovolné nemocenské pojištění? Pak dostanete »nemocenskou« na účet, ze kterého platíte pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu, kterou eviduje vaše Obvodní správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Jestli chcete způsob výplaty peněz změnit, musíte o to požádat OSSZ.

 • 6.

  Vycházky i kontroly zůstávají stejné

  Během nemoci musíte dodržovat režim stanovený lékařem, umožnit kontrolu jeho dodržování (v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli) a chodit ven jen během schválených vycházek. Tyto vaše povinnosti zůstávají beze změny.

ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy