Vždy se jedná o trauma pro celou rodinu. Vztahy v ní procházejí jednou z nejtěžších zkoušek. Po měsíce i roky musí být v trvalé pohotovosti, a zároveň zápasí s pocity viny a s otázkami, které mnohdy nelze uspokojivě zodpovědět ani ve 21. století. Proč se to stalo? A co nás čeká do budoucna? Bude další dítě v pořádku?

Těhotné a budoucí maminky, pozor!

Dobrá zpráva je, že riziko předčasného porodu lze dnes do jisté míry předpovědět. „Maminky, gynekologové a porodníci z celé České republiky mají možnost se zapojit do probíhajícího screeningového projektu, který provádí porodnice U Apolináře, ve spolupráci s ÚZIS ČR, který je prvním svého druhu nejen u nás, ale i ve světě,“ říká prof. MUDr. Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

O co jde? Jedná se o projekt snažící se včas předejít předčasnému porodu. A pokud už mu předejít nelze, pak výsledek vyšetření umožní odborníkům, aby se na porod nedonošeného miminka včas a co nejlépe připravili. A miminko přivedli na svět v porodnici, která je pro tyto případy vybavena.

Jak vyšetření probíhá?

● Proběhne během jediné návštěvy, která netrvá déle než 45 minut.

● Vyškolený tým lékařů a porodních asistentek provede anamnézu, to znamená, že maminku pečlivě vyzpovídají. Cílem je hledat v její zdravotní historii faktory, které se podílejí na riziku předčasného porodu.

● Následuje odběr krve, moči, slin a stěr z pochvy.

Součástí je ultrazvukové vyšetření, kde se kontroluje délka děložního hrdla.

● Vyšetření je zdarma a platí pro ženy z celé České republiky.

● Na základě výsledků se vypočítá, jak velké je riziko, že může k porodu dojít v nejbližších týdnech, nebo dokonce dnech. A podle toho upravit, nebo nastavit ten nejlepší preventivní, nebo dokonce léčebný plán.

Zdravotní rizika předčasného porodu

Podle profesora Pařízka platí tato nepřímá úměra: čím dříve se dítě narodí, tím častější jsou tyto problémy…

● syndrom dechové tísně novorozence

● chronická plicní onemocnění

● mozková obrna

● zánět a poškození střeva

● slepota a horší kvalita zraku

● hluchota

● epilepsie

● duševní retardace, poruchy chování/emoce, spektrum autistických poruch atd.

Kam se obrátit?

Pokud se vás tato problematika týká a stála byste o screening, stačí kontaktovat pražskou porodnici U Apolináře. Optimální doba vyšetření je mezi 22. – 24. týdnem těhotenství. Veškeré důležité informace a kontakt na porodní asistentky, které poradí, naleznete na webu: www.predcasnyporod.eu

Loni 8200 dětí předčasně

Podle údajů z roku 2018 se v ČR narodilo bezmála 114 tisíc dětí, z toho pak 7,2 % předčasně. To je sice oproti roku 2017 pokles o 0,6 %, ale přesto se jedná o více než 8200 dětí!

VIDEO: Prof. MUDr. Antonín Pařízek o císařském řezu.